Proposta didàctica: Seguretat viària

Descripció

A la proposta didàctica, es treballen diferents aspectes de la seguretat viària com són les dades actuals de l’accidentalitat entre els més joves, la percepció del risc i l’adrenalina, els factors de risc, com l’alcohol, les drogues o les distraccions.

També es reflexiona sobre quins comportaments i actituds es poden canviar per evitar aquests riscos i quines conseqüències i lesions es poden patir després de tenir un accident de trànsit.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 18 anys.

Objectius
 • Analitzar i comparar les dades sobre accidentalitat entre els més joves.
 • Observar i conèixer quines són les principals causes que provoquen els accidents de trànsit entre els més joves segons les estadístiques.
 • Detectar quins són els principals factors de risc entre els més joves i les seves possibles conseqüències.
 • Reflexionar i debatre sobre el binomi conducció/alcohol o drogues.
 • Plantejar quines noves actituds es poden adoptar per aconseguir l’objectiu d’accidentalitat zero, i conèixer els diferents sectors de la societat que es poden implicar per fer realitat aquest canvi.
 • Conèixer les distraccions com un dels principals factors de risc que provoquen accidents de trànsit entre els joves.
 • Aprofundir sobre quines són les conseqüències que es poden patir després de tenir un accident de trànsit.
Continguts
 • Anàlisi de gràfics sobre l’accidentalitat entre els més joves.
 • Causes que provoquen els accidents.
 • L’adrenalina i els factors de risc.
 • Consciència del risc.
 • Alcohol, drogues i conducció.
 • Les noves actituds i l’accidentalitat zero.
 • Implicació dels diferents sectors socials.
 • Les distraccions.
 • Reflexió sobre les conseqüències de patir un accident de trànsit.
Desenvolupament:

Activitats d’introducció

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació a la problemàtica dels accidents de trànsit entre els joves, una de les principals temàtiques a treballar dins la seguretat viària. En les activitats, els participants coneixen quines són les dades actuals d’accidentalitat entre els més joves i quines són les principals causes d’aquests accidents.

Activitats de desenvolupament

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quines actituds poden modificar els joves per evitar situacions de risc i per tant reduir les probabilitats de patir un accident i arribar a l’objectiu d’accidentalitat zero.

Activitats d’ampliació

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de seguretat viària com són les distraccions, o el canvi que es produeix a les vides de les persones que han patit un accident de trànsit i com a conseqüència d’aquest tenen una lesió.

Arxius relacionats