Proposta didàctica: Seguretat viària i convivència

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència

Seguretat viària i convivència entre diferents maneres de moure’s: cotxe, moto, bici, vianants

Descripció

A la proposta didàctica, s’analitzen els comportaments de mobilitat dels usuaris/es de diferents modes de moure’s com el cotxe, la moto, la bici i els vianants, i com aquests comportaments o actituds de risc afecten la convivència de la mobilitat i a la vegada representen un risc per la seguretat viària.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 18 anys.

Objectius
 • Analitzar si els usuaris/es del cotxe, la moto, la bici i els vianants es senten segurs/es en els seus desplaçaments per la ciutat.
 • Observar quins són els usuaris/es que tenen més morts o ferits greus en zones urbanes i classificar-los segons el transport que utilitzen.
 • Conèixer quins són els espais que comparteixen el cotxe, la moto, la bici i els vianants a la ciutat i plantejar quins són els principals conflictes que sorgeixen.
 • Identificar quins usuaris/es tenen més actituds de risc; els conductors/es de cotxe, els motoristes, els ciclistes o els vianants.
 • Conèixer quins són els comportaments de risc habituals dels conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants.
 • Reflexionar sobre quins són els comportaments i actituds que no afavoreixen la convivència en espais i vies compartides i quins comportaments i actituds si que afavoreixen la convivència.
 • Plantejar comportaments i actituds per millorar la convivència entre les diferents maneres de moure’s.
 • Saber identificar comportaments i actituds de risc en espais compartits.
Continguts
 • La seguretat entre els usuaris/es del cotxe, moto, bici i vianants.
 • Morts i ferits greus segons transport en zones urbanes.
 • Els espais i vies compartides a la ciutat.
 • Els conflictes que sorgeixen entre els diferents usuaris/es del cotxe, moto, bici i vianant als espais i vies compartides.
 • Els comportaments de risc habitual en els conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants.
 • Comportaments i actituds que afavoreixen i no la convivència entre diferent maneres de moure’s.
 • Identificació de comportaments de risc en vies compartides.
Desenvolupament

Activitats d’introducció

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació sobre la percepció de seguretat que tenen els usuaris/es dels seus vehicles i de la resta d’usuaris/es amb els que comparteixen espais i vies.

Activitats de desenvolupament

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quins són els comportaments de risc habituals dels conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants en els espais i vies compartides i proposar quins són els comportaments i actituds que afavoreixen la convivència entre diferents maneres de moure’s.

Activitats d’ampliació

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de millora en seguretat viària i convivència entre diferents maneres de moure’s.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí