Proposta didàctica: Seguretat viària i convivència

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència

Seguretat viària i convivència entre diferents maneres de moure’s: cotxe, moto, bici, vianants

Descripció

A la proposta didàctica, s’analitzen els comportaments de mobilitat dels usuaris/es de diferents modes de moure’s com el cotxe, la moto, la bici i els vianants, i com aquests comportaments o actituds de risc afecten la convivència de la mobilitat i a la vegada representen un risc per la seguretat viària.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 18 anys.

Objectius
 • Analitzar si els usuaris/es del cotxe, la moto, la bici i els vianants es senten segurs/es en els seus desplaçaments per la ciutat.
 • Observar quins són els usuaris/es que tenen més morts o ferits greus en zones urbanes i classificar-los segons el transport que utilitzen.
 • Conèixer quins són els espais que comparteixen el cotxe, la moto, la bici i els vianants a la ciutat i plantejar quins són els principals conflictes que sorgeixen.
 • Identificar quins usuaris/es tenen més actituds de risc; els conductors/es de cotxe, els motoristes, els ciclistes o els vianants.
 • Conèixer quins són els comportaments de risc habituals dels conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants.
 • Reflexionar sobre quins són els comportaments i actituds que no afavoreixen la convivència en espais i vies compartides i quins comportaments i actituds si que afavoreixen la convivència.
 • Plantejar comportaments i actituds per millorar la convivència entre les diferents maneres de moure’s.
 • Saber identificar comportaments i actituds de risc en espais compartits.
Continguts
 • La seguretat entre els usuaris/es del cotxe, moto, bici i vianants.
 • Morts i ferits greus segons transport en zones urbanes.
 • Els espais i vies compartides a la ciutat.
 • Els conflictes que sorgeixen entre els diferents usuaris/es del cotxe, moto, bici i vianant als espais i vies compartides.
 • Els comportaments de risc habitual en els conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants.
 • Comportaments i actituds que afavoreixen i no la convivència entre diferent maneres de moure’s.
 • Identificació de comportaments de risc en vies compartides.
Desenvolupament

Activitats d’introducció

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació sobre la percepció de seguretat que tenen els usuaris/es dels seus vehicles i de la resta d’usuaris/es amb els que comparteixen espais i vies.

Activitats de desenvolupament

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quins són els comportaments de risc habituals dels conductors/es de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants en els espais i vies compartides i proposar quins són els comportaments i actituds que afavoreixen la convivència entre diferents maneres de moure’s.

Activitats d’ampliació

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de millora en seguretat viària i convivència entre diferents maneres de moure’s.