Mobilitat i medi ambient

Activitats de desenvolupament

Activitat 1: LES SOLUCIONS

El funcionament dels patrons de mobilitat vigents, plantegen la necessitat de modificar-los, potser d’una manera profunda, a fi de fer-los més sostenibles.

Visualització del vídeo “Quan el verd surt a compte” minut 6’16”- 8”07.

En els darrers temps, s’han fet accions per canviar els patrons de la mobilitat als nostres pobles i ciutats. Per exemple, a la ciutat de Barcelona s’ha realitzat l’experiència pilot de la Superilla a diferents barris.

http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/

En grups de 4 o 5 persones, cerqueu quines mesures s’han realitzat en els últims anys en el vostre poble o ciutat, per millorar la mobilitat i fer-la més sostenible. Com per exemple, peatonalitzar carrers, fer carrils bici, restringir l’accés de vehicles a zones, aparcaments a les afores, línies de bus, infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, entre d’altres.

A continuació, amb els mateixos grups de 4 o 5 persones, penseu i redacteu quines mesures o accions es podrien desenvolupar per incentivar una mobilitat més sostenible, tant des de les administracions, des de les industries d’automòbils i des de la ciutadania.

 

 

Per últim, prepareu una presentació per presentar les vostres propostes a la resta de la classe. Cada grup disposa de cinc minuts, per fer la presentació, explicar les seves mesures i respondre les preguntes de la resta de companys i companyes. Un cop tots els grups han fet les seves corresponents presentacions. Es passen a votar quines són les millors propostes/mesures presentades.

 

Activitat 2: EL REPTE

Visualització del vídeo “Quan el verd surt a compte” minut 8’08”- 8’40”.

La mobilitat basada en els medis de transports motoritzats, suposa un alt cost ambiental en forma de consum d’energia procedent de recursos no renovables, en augment de la contaminació atmosfèrica i acústica i en l’ocupació de l’espai.

A continuació, observeu els següents gràfics sobre l’evolució de la flota mundial d’automòbils i l’evolució de la producció de petroli.

 

  1. L’evolució de la flota mundial d’automòbils i l’evolució de descobriments i producció de petroli segueix la mateixa direccionalitat?

Actualment, l’energia primària consumida al món pel sector del transport prové en un 94% del petroli, en un 5% del gas natural i en un 1% dels biocarburants. Per tant, s’han de trobar solucions per reduir els efectes negatius i desenvolupar combustibles alternatius als derivats del petroli.

Per grups de 4 o 5 persones, cerqueu els combustibles alternatius que es mencionen en el vídeo “Quan el verd surt a compte”. A continuació, feu un llistat amb els combustibles alternatius proposats i busqueu els avantatges i desavantatges de cadascun d’ells. Per últim, entre tot el grup, valoreu quina és la millor opció i argumenteu-la.

 

Activitat 3: LA MEVA APORTACIÓ

Visualització del vídeo “Quan el verd surt a compte” minut 8’40”-10’57”.

Es convida a la classe, que per grups de treball, facin un estudi sobre els seus hàbits de mobilitat. Per grups 4 o 5 persones, contesteu a les següents preguntes:

  1. Tens en compte criteris mediambientals en les activitats que realitzes i en les decisions que prens cada dia?
  2. Com et desplaces en el teu dia a dia?

Un cop es tenen els resultats, cada grup calcula el nombre de persones que tenen en compte criteris mediambientals i amb l’ajuda d’aquesta taula, quines són les emissions de CO2 que emeten en els seus desplaçaments habituals.

Quan tots els grups tinguin els resultats, es fiquen en comú totes les dades recollides, per obtenir quantes persones de la classe tenen en compte criteris mediambientals en les seves decisions i el CO2 que s’emet amb el total de desplaçaments de la classe.

Seguidament, cadascú ha de pensar i escriure quina acció del seu dia a dia pot modificar per disminuir el total d’emissions CO2 de la vostra classe i així aconseguir una mobilitat més sostenible.

Arxius relacionats
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí