Categories del concurs

Joves i Mobilitat consta de tres categories adreçades a joves, a les quals es pot optar indistintament i una categoria adreçada a centres d’ensenyament. 

Categories adreçades a joves

A Joves i Mobilitat, els participants poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant alguna de les tres categories del concurs: anuncis gràfics, vídeo per a Instagram i projectes de millora de la seguretat viària.​

Anunci gràfic

Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pels logotips del concurs i dels seus organitzadors.

Vídeo per a Instagram

Els vídeos han de ser originals, amb una duració màxima de 60 segons. Han de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

Projecte de millora de la seguretat viària

Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per a la millora de la seguretat viària, basades en el tema proposat o en un aspecte concret del tema. La presentació del projecte es podrà fer en PowerPoint, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat en títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics i mètode. Ha de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

Normes de participació

Algunes consideracions importants a tenir en compte en relació a aquestes modalitats del concurs:

=

Els treballs poden estar escrits, retolats o locutats en català, castellà, anglès o francès.

=

Cal que els treballs que es presentin siguin de creació pròpia i estiguin centrats en el repte de la present edició.

q

No es permet l’ús explícit de marques comercials.

q

En cap cas els treballs presentats poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat, ni ser contraris a les normes de seguretat viària.

Recursos

En el moment de crear els treballs, recomanem consultar els paràmetres assenyalats pels experts i els recursos específics de la temàtica d’enguany que es troben a l’apartat de Recursos pedagògics d’aquesta pàgina web.

Categoria per a educadors

Joves i Mobilitat vol reconèixer la important tasca que exerceixen els tutors dels centres educatius i els monitors dels centres de lleure amb els participants durant tot el procés del concurs. Per aquesta raó, ha instaurat dos premis:

Premi al professor/a - tutor/a més motivador/a

Com a responsable del nombre més gran de participants inscrits.

Premi a la millor classe

Amb l’aportació de més treballs a totes les modalitats.

Categoria per a centres docents

Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura.  Aquest guardó vol destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

La idea central d’aquesta categoria és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja realitzen regularment durant el curs escolar (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat, campanyes d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.).

Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es presenti una memòria del projecte, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual de la mateixa. Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

=

Nom de l’activitat.

=
Data de realització del projecte.
=
Antiguitat del projecte
=
Classes, cursos, alumnes i professors participants
=
Objectius.
=
Accions desenvolupades.
=
Institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.