Categories del concurs

Joves i Mobilitat consta de tres categories adreçades a joves, a les quals es pot optar indistintament i una categoria adreçada a centres d’ensenyament. 

Categories adreçades a joves

A Joves i Mobilitat, els participants poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant alguna de les tres categories del concurs: anuncis gràfics, vídeo per a Instagram i projectes de millora de la seguretat viària.​

Anunci gràfic

Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pels logotips del concurs i dels seus organitzadors.

Vídeo per a Instagram

Els vídeos han de ser originals, amb una duració màxima de 60 segons. Han de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

Projecte de millora de la seguretat viària

Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per a la millora de la seguretat viària, basades en el tema proposat o en un aspecte concret del tema. La presentació del projecte es podrà fer en PowerPoint, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat en títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics i mètode. Ha de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

Normes de participació

Algunes consideracions importants a tenir en compte en relació a aquestes modalitats del concurs:

=

Els treballs poden estar escrits, retolats o locutats en català, castellà, anglès o francès.

=

Cal que els treballs que es presentin siguin de creació pròpia i estiguin centrats en el repte de la present edició.

q

No es permet l’ús explícit de marques comercials.

q

En cap cas els treballs presentats poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat, ni ser contraris a les normes de seguretat viària.

Recursos

En el moment de crear els treballs, recomanem consultar els paràmetres assenyalats pels experts i els recursos específics de la temàtica d’enguany que es troben a l’apartat de Recursos pedagògics d’aquesta pàgina web.

Categoria per a educadors

Joves i Mobilitat vol reconèixer la important tasca que exerceixen els tutors dels centres educatius i els monitors dels centres de lleure amb els participants durant tot el procés del concurs. Per aquesta raó, ha instaurat dos premis:

Premi al professor/a - tutor/a més motivador/a

Com a responsable del nombre més gran de participants inscrits.

Premi a la millor classe

Amb l’aportació de més treballs a totes les modalitats.

Categoria per a centres docents

Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura.  Aquest guardó vol destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

La idea central d’aquesta categoria és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja realitzen regularment durant el curs escolar (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat, campanyes d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.).

Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es presenti una memòria del projecte, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual de la mateixa. Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

=

Nom de l’activitat.

=
Data de realització del projecte.
=
Antiguitat del projecte
=
Classes, cursos, alumnes i professors participants
=
Objectius.
=
Accions desenvolupades.
=
Institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí