Seguretat viària i convivència

Activitats desenvolupament

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència
Activitat 1: Comportaments i actituds de risc

A través d’una observació directa en diferents punts de Barcelona, s’han pogut veure que tant els usuaris/es de cotxe, moto, bici i vianants tenen comportaments i actituds de risc en els seus desplaçaments. Observa els comportaments de risc que tenen els diferents usuaris/es i endreça’ls de major a menor actitud de risc.

 
Activitat 2: La convivència entre diferents maneres de moure’s

Observa el següent cartell de l’ajuntament de Mollet del Vallès. En ell es veuen diferents comportaments i actituds que no propicien a una bona convivència i d’altres que si. Enumera quins són els comportaments que veus en la imatge que no afavoreixen la convivència i quins són els que si.

Ara, reflexiona sobre quins són els comportaments o actituds que no afavoreixen una bona convivència quan els usuaris/es compartim espais i vies en els nostres desplaçaments, i quins si.

 

 
Activitat 3: Manual de bona convivència

Com has pogut veure, per una bona convivència en els espais compartits, cal tenir uns comportaments i actituds de respecte amb la resta d’usuaris/es. Per aquest motiu, elabora un manual de bona convivència per als conductors/es de cotxe, motos, bicis i vianants. Observa els diferents comportaments per ser un bon conductor/a, motociclista, ciclista o vianant i classifica’ls segons si es respectuós amb els conductors/es de cotxe, motociclistes, ciclistes i vianants.

 

 

Arxius relacionats
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí