Seguretat viària i convivència

Activitats desenvolupament

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència
Activitat 1: Comportaments i actituds de risc

A través d’una observació directa en diferents punts de Barcelona, s’han pogut veure que tant els usuaris/es de cotxe, moto, bici i vianants tenen comportaments i actituds de risc en els seus desplaçaments. Observa els comportaments de risc que tenen els diferents usuaris/es i endreça’ls de major a menor actitud de risc.

 
Activitat 2: La convivència entre diferents maneres de moure’s

Observa el següent cartell de l’ajuntament de Mollet del Vallès. En ell es veuen diferents comportaments i actituds que no propicien a una bona convivència i d’altres que si. Enumera quins són els comportaments que veus en la imatge que no afavoreixen la convivència i quins són els que si.

Ara, reflexiona sobre quins són els comportaments o actituds que no afavoreixen una bona convivència quan els usuaris/es compartim espais i vies en els nostres desplaçaments, i quins si.

 

 
Activitat 3: Manual de bona convivència

Com has pogut veure, per una bona convivència en els espais compartits, cal tenir uns comportaments i actituds de respecte amb la resta d’usuaris/es. Per aquest motiu, elabora un manual de bona convivència per als conductors/es de cotxe, motos, bicis i vianants. Observa els diferents comportaments per ser un bon conductor/a, motociclista, ciclista o vianant i classifica’ls segons si es respectuós amb els conductors/es de cotxe, motociclistes, ciclistes i vianants.

 

 

Arxius relacionats