Seguretat viària i convivència

Activitats d’ampliació

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència
Activitat 1: Ciutat de vianants

Fer una ciutat més amable, segura i sostenible per a vianants és una de les prioritats del govern municipal de Barcelona. Per aquest motiu, l’ajuntament ha engegat una campanya “Ciutat de vianants”, per aconseguir que els usuaris i usuàries tinguin presents els aspectes bàsics de convivència i seguretat en el diferents modes de moure’s per la ciutat. A continuació, visualitza diferents vídeos de la campanya i respon a les preguntes:

 1. Quins són els destinataris d’aquest vídeo?
 2. Quin és el missatge que els hi volen fer arribar?
 3. Perquè fa una menció especial sobre que els nens i nenes tornen a l’escola?

 1. Quins són els destinataris d’aquest vídeo?
 2. Quin és el missatge que els hi volen fer arribar?
 3. Quina és la normativa d’estacionament per les motos a la ciutat de Barcelona?
 4. Al teu poble o ciutat hi ha també una normativa especifica per l’estacionament de les motocicletes?

 1. Quins són els destinataris d’aquest vídeo?
 2. Perquè diu “Quan anem en bici, no ens ho podem saltar tot”? A què fa referència?
 3. Hi ha una normativa especifica per anar en bicicleta dins la ciutat de Barcelona? I al teu poble o ciutat?

 1. Quins són els destinataris d’aquest vídeo?
 2. Quin és el missatge que els hi volen fer arribar?
 3. Quines altres mesures de seguretat hem de tenir abans de creuar?
 
Activitat 2: La bicicleta a la ciutat

A Barcelona i d’altres pobles i ciutats, hi ha una normativa específica per moure’s en bicicleta. A continuació, consulta la normativa de la bicicleta a la ciutat de Barcelona, observa les següents situacions de ciclistes i respon a les següents preguntes:

 1. Aquest pare i fill poden circular per la vorera segons la normativa?
 2.  Quines són les exempcions que permeten circular per la vorera?

 1. Aquesta noia pot circular en bici per la vorera?
 2. Quins són els riscos de circular per una vorera estreta?

 1. La ciclista circula correctament pel carril bici?
 2. Quins són els vehicles que poden circular pel carril bici?

 1. Comet alguna infracció aquest ciclista? Quina?
 2. Quins poden ser els riscos de cometre aquesta infracció?

 1. Circula adequadament aquesta ciclista per la calçada?
 2. Quan poden circular els ciclistes per la calçada?

Per acabar l’activitat, consulta la normativa de bicicleta d’altres ciutats d’arreu de Catalunya i consells de bones pràctiques en la circulació. Extreu quins són els punts que tenen en comú.

http://www.tarragona.cat/mobilitat/en-bici/consells-per-a-un-bon-us-de-la-bicicleta

 

http://www.terrassa.cat/bones-practiques

Arxius relacionats
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí