Seguretat viària i convivència

Activitats d’introducció

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència
Activitat 1: La seguretat i els vehicles: cotxe, moto, bici i vianant

Observa i analitza els següents gràfics d’una enquesta que la Fundació RACC ha realitzat a usuaris i usuàries de Barcelona que es desplacen habitualment en el seu cotxe, moto, bici o bé a peu, per veure si es senten segurs i segures amb el seu transport. Després respon a les següents preguntes:

Et sents segur/a amb el teu transport?

 1. Quins són els usuaris/es que es senten més segurs/es amb el seu transport?
 2. Quins són els usuaris/es que senten major inseguretat amb el seu transport?
 3. Perquè creus que hi ha usuaris/es de diferents transports que no és senten del tot segurs/es en els seus desplaçaments? Quines poden ser les causes?
 4. Observa el següent gràfic de dades extretes de l’anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya, l’any 2016.

 

 

Morts i ferits greus segons transport a zones urbanes de Catalunya 2016

 1. Quins són els transports que tenen més usuaris/es morts o ferits greus? Es correspon amb els usuaris que veuen el seu transport com el més insegur?
 2. Segons l’anàlisi que has fet dels següents gràfics, omple la següent taula, col·locant el transport a la casella corresponent segons la seguretat del transport i els morts o ferits greus que té.

 

 

Activitat 2: Els espais compartits

Observa la següent taula, on s’explica quins són els espais que els usuaris/es comparteixen segons el seu transport.

Busca a internet i a l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de Barcelona la definició dels espais compartits que has observat a l’anterior taula per comprendre quin espai ocupen al teu poble o ciutat.

Calçada, carril bici, vorera, zones 30, plataforma única.

A continuació, explica a la casella corresponent, quins són els principals conflictes que sorgeixen en els espais compartits entre les diferents maneres de moure’s, fixa’t en l’exemple.

Activitat 3: Les percepcions

Un dels motius de què els usuaris/es dels diferents transports no es senten segurs quan comparteixen espais, és perquè perceben que els usuaris/es dels altres vehicles tenen actituds de risc. Observa la següent taula amb les dades de l’enquesta que ha realitzat la Fundació RACC a usuaris/es de cotxes, motos, bicis i vianants de Barcelona, i analitza les percepcions de quin consideren que són els usuaris/es que tenen més actituds de risc i per tant, són mes perillosos.

Un cop has observat la taula, respon a les següents preguntes:

L’usuari habitual de cotxe, a qui considera més perillós?

 1. usuaris/es de cotxe i vianants.
 2. vianants i ciclistes.
 3. ciclistes i motoristes.
 4. usuaris/es de cotxe i motoristes.

L’usuari habitual de moto, a qui considera més perillós?

 1. conductors/es de cotxe.
 2. ciclistes.
 3. motoristes.
 4. vianants.

L’usuari habitual de bici, a qui considera més perillós?

 1. vianants.
 2. ciclistes.
 3. conductors/es de cotxe.
 4. motoristes.

Els vianants, a qui consideren més perillosos?

 1. ciclistes i motoristes.
 2. conductors/es de cotxe i vianants.
 3. ciclistes i conductors/es de cotxe.
 4. motoristes i vianants.

L’objectiu d’aquesta BIblioteca és aportar propostes didàctiques als mestres, professors i professionals de la seguretat viària, orientades a informar i formar als joves per una mobilitat més responsable, segura i sostenible.

Arxius relacionats
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí