Proposta didàctica: Mobilitat i medi ambient

Descripció

A la proposta didàctica, s’identifiquen quin són els problemes mediambientals actuals que provoca la mobilitat, i quines són les actituds i hàbits que s’han de modificar per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 18 anys.

Objectius
 • Reflexionar sobre quins són els principals problemes de l’ús massificat dels vehicles privats.
 • Identificar quins són els gasos que provoquen el canvi climàtic, i quina relació hi ha amb les emissions de CO2 provinents del transport.
 • Conèixer les emissions que provoquen la contaminació atmosfèrica i quina és la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona.
 • Plantejar mesures i accions per canviar els patrons de mobilitat vigents, a fi de fer-los més sostenibles.
 • Cercar els avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.
 • Realitzar un estudi sobre quantes emissions de CO2 generen els desplaçaments diaris de tots els integrants de la classe.
 • Conèixer què és l’Acord de Paris i els seus objectius principals.
 • Crear un decàleg sobre mobilitat sostenible.
Continguts
 • Els problemes de la massificació dels vehicles privats.
 • El canvi climàtic, l’efecte hivernacle i les emissions de CO2.
 • La contaminació atmosfèrica.
 • Els gasos i partícules que afecten la qualitat de l’aire.
 • La qualitat de l’aire a Barcelona.
 • Patrons per una mobilitat més sostenible.
 • Avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.
 • Les emissions de CO2 que generen els desplaçaments diaris.
 • L’Acord de Paris.
 • El decàleg de la mobilitat sostenible.
Desenvolupament:

Activitats d’introducció:

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació a les afectacions que provoca la mobilitat actual al medi ambient i a les persones. En les activitats, els participants coneixen les conseqüències de l’ús poc racional del vehicle privat, les emissions de CO2 i el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

Activitats de desenvolupament:

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quines actituds poden modificar els joves i la ciutadania en general per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Activitats d’ampliació:

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de medi ambient d’actualitat com és l’Acord de París, i com poder crear un decàleg de mobilitat sostenible.