Proposta didàctica: Mobilitat i medi ambient

Descripció

A la proposta didàctica, s’identifiquen quin són els problemes mediambientals actuals que provoca la mobilitat, i quines són les actituds i hàbits que s’han de modificar per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 18 anys.

Objectius
 • Reflexionar sobre quins són els principals problemes de l’ús massificat dels vehicles privats.
 • Identificar quins són els gasos que provoquen el canvi climàtic, i quina relació hi ha amb les emissions de CO2 provinents del transport.
 • Conèixer les emissions que provoquen la contaminació atmosfèrica i quina és la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona.
 • Plantejar mesures i accions per canviar els patrons de mobilitat vigents, a fi de fer-los més sostenibles.
 • Cercar els avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.
 • Realitzar un estudi sobre quantes emissions de CO2 generen els desplaçaments diaris de tots els integrants de la classe.
 • Conèixer què és l’Acord de Paris i els seus objectius principals.
 • Crear un decàleg sobre mobilitat sostenible.
Continguts
 • Els problemes de la massificació dels vehicles privats.
 • El canvi climàtic, l’efecte hivernacle i les emissions de CO2.
 • La contaminació atmosfèrica.
 • Els gasos i partícules que afecten la qualitat de l’aire.
 • La qualitat de l’aire a Barcelona.
 • Patrons per una mobilitat més sostenible.
 • Avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.
 • Les emissions de CO2 que generen els desplaçaments diaris.
 • L’Acord de Paris.
 • El decàleg de la mobilitat sostenible.
Desenvolupament:

Activitats d’introducció:

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació a les afectacions que provoca la mobilitat actual al medi ambient i a les persones. En les activitats, els participants coneixen les conseqüències de l’ús poc racional del vehicle privat, les emissions de CO2 i el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

Activitats de desenvolupament:

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quines actituds poden modificar els joves i la ciutadania en general per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Activitats d’ampliació:

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de medi ambient d’actualitat com és l’Acord de París, i com poder crear un decàleg de mobilitat sostenible.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí