Amb l’inici del nou curs escolar, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha realitzat una vintena d’intervencions al voltant d’escoles i instituts de la ciutat amb l’objectiu de millorar la seguretat del seu l’alumnat.

Concretament, aquestes intervencions han consistit en la realització de diversos canvis del sentit circulatori i talls de carrer, la creació de nous passos de vianants, l’habilitació de més aparcament per a bicicletes, la eliminació de places d’aparcament i la col·locació de pilones i baranes protectores.

Aquestes mesures per millorar els accessos als centres educatius de la ciutat, responen a les necessitats expressades des dels centres educatius, amb l’objectiu de garantir la seguretat i protecció d’infants i adolescents durant les entrades i sortides.

Per la Regidoria d’Educació, la situació per la Covid ha accelerat la manera de com dissenyar l’entorn escolar. Un entorn amable, de convivència i, per sobre de tot, segur per a tota la comunitat educativa.

Els treballs previs a l’inici del curs escolar es van realitzar al voltant de les escoles Aragai, Arjau, Canigó, La Ginesta, Margalló, Sant Jordi, Pompeu Fabra, El Cim i Santa Teresa, així com dels instituts Joaquim Mir i Manuel de Cabanyes.

Des de finals d’octubre i a partir de novembre, un cop valorat el funcionament de les mesures i actualitzades les noves necessitats, s’està duent a terme una segona fase d’actuacions, que es concentren a les Escoles Volerany, Canigó i Arjau. A més, s’estan estudiant diverses accions de millora al voltant de l’IES Dolors Mallafrè, l’escola Ítaca i l’escola Pia.