Les ciutats estan immerses en una transformació amb l’objectiu de ser més sostenibles, segures i saludables, impulsades principalment per raons mediambientals. En la VII Trobada de Ciutats celebrada a la capital de Castella i Lleó, es van debatre diverses idees per millorar la mobilitat urbana.

Un dels reptes a enfrontar és l’envelliment de la població i l’interès creixent de les generacions joves per la seguretat viària i el medi ambient, optant per compartir o utilitzar noves tecnologies en la mobilitat. Les ciutats estan replantejant el model urbanístic i de transport per adaptar-se a aquests canvis.

Humanitzant les ciutats

Es va subratllar la importància de concebre la mobilitat urbana des d’un enfocament transversal, amb l’objectiu d’humanitzar les ciutats i promoure els desplaçaments caminant i en bicicleta. Aquestes conclusions es van recollir en la Declaració final de la Trobada, que va comptar amb la participació de grans ciutats com Madrid i Barcelona, així com altres amb menys població.

L’augment de la població urbana fa que les ciutats es converteixin en un actiu important, ja que concentren fins a un 80% del PIB. Per tant, és essencial resoldre els reptes de la mobilitat urbana per garantir l’èxit en el segle XXI.

Una de les claus és redistribuir l’espai urbà per fer-lo més equitatiu, prioritzant els desplaçaments a peu i en bicicleta. Aquest canvi pot passar d’una distribució actual del 70/30, espai per a cotxes en contraposició a espai per a persones, a una distribució 30/70, reservant el 70% per a les persones i el 30% per al trànsit privat.

Es va destacar la necessitat de fomentar la convivència en les ciutats, regulant els entorns, educant i fent pedagogia sobre els canvis necessaris. A més, es va assenyalar la importància de l’enfocament de gènere en les polítiques de mobilitat per garantir la igualtat.

El transport públic juga un paper fonamental en la mobilitat urbana del futur. Millorar la qualitat, seguretat i preu del transport públic és vital per fer-lo més atractiu per als ciutadans i augmentar la seva utilització.

Per afavorir la qualitat de vida de la ciutadania, es va plantejar la creació d’espais verds i “parcs de butxaca”, que permetin la restauració psicològica i protegeixin dels efectes de la calor, la contaminació i el soroll.

D’altra banda, es va debatre sobre els vehicles de mobilitat personal i es van proposar mesures com fer obligatori el casc, establir una assegurança de responsabilitat civil obligatòria i fixar una edat mínima de 16 anys per utilitzar-los.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí