La Generalitat de Catalunya ha elaborat l’Estratègia Catalana del Vianant, un recull de polítiques a implementar amb més de 90 accions classificades en 10 eixos estratègics, amb l’objectiu d’incrementar la mobilitat a peu, activa i saludable i reduir-hi la sinistralitat en un 40%.

Amb aquest pla, el Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori, vol situar el vianant al centre de la mobilitat en els desplaçaments urbans i de curt recorregut per a fer les nostres ciutats més sostenibles i saludables i per això se l’ha de prioritzar en l’espai públic tenint en compte les seves necessitats a l’hora de dissenyar les infraestructures viàries. Entre les mesures que proposa el document també destaca la millora de l’accessibilitat tant de les parades i les estacions com dels carrers per arribar-hi fent créixer el nombre de voreres accessibles i els quilòmetres de vies pacificades.

Les accions proposades al document per promocionar la mobilitat activa i saludable no recauen només en la Generalitat, sinó que implicarà el compromís d’altres administracions, institucions, empreses i organismes. Així, de la mateixa manera que es va fer amb l’Estratègia de la Bicicleta, es crearan grups de treball o meses amb les administracions locals i entitats que es reuniran periòdicament per fer seguiment de les mesures consensuades i implementades.

La promoció de la mobilitat a peu està alineada amb 10 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: salut i benestar, igualtat de gènere, energia assequible i no contaminant, indústria, innovació i infraestructura, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima, vida d’ecosistemes terrestres, i aliances per aconseguir els objectius.

L’Estratègia Catalana del Vianant encaixa plenament amb els plantejaments d’instruments de planificació de la mobilitat aprovats per la Generalitat de Catalunya com son l’Agenda Urbana i el Pacte Nacional de la Mobilitat Sostenible i Segura, entre d’altres eines.