En els darrers anys els vehicles de mobilitat personal (VMP), i principalment els patinets elèctrics, han passat de ser una moda passatgera a un mitjà de transport urbà consolidat i especialment entre els usuaris més joves de la mobilitat.

Amb l’eclosió dels patinets elèctrics i l’augment de la sinistralitat i de les víctimes, el Servei Català de Trànsit (SCT) va començar a coordinar des de l’any passat amb les policies locals dues campanyes anuals de prevenció i control centrades precisament en els vehicles de mobilitat personal (VMP) per detectar accions antireglamentàries i comportaments de risc que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris més fràgils, com els vianants.

Amb l’objectiu de frenar les infraccions i les actituds incíviques que poden causar l’ús d’aquests tipus de vehicles i davant el cert desconeixement que s’ha detectat per part dels usuaris respecte al que poden fer i al que no quan els utilitzen, els Mossos i les Policies Locals de Catalunya han incorporat en les sessions formatives que fan a les escoles i instituts un nou material divulgatiu per conscienciar els alumnes sobre la nova normativa que des del passat 2 de gener regula la circulació dels VMP.

En concret, s’han editat 15.000 fulletons informatius que porten per títol Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?” i en els quals es detallen les normes que s’han de tenir en compte quan se circula amb patinet elèctric.

Convé destacar també que els patinets elèctrics són i entren dins dels col·lectius vulnerables i, per tant, cal alertar els usuaris de vehicles motoritzats que han de compartir l’espai públic amb ells, estar amatents a possibles situacions de risc i actuar sempre amb responsabilitat per evitar víctimes de trànsit als carrers dels nostres municipis.