L’Oficina Regional d’Europa de THE PEP (Transport, Health and Environment Pa-European Programme) ha publicat un informe explicant per què i com promoure la mobilitat activa basada en evidències científiques i acadèmiques així com en les millors pràctiques dutes a terme en els darrers anys per nombroses administracions.

Actualment i cada vegada més, s’estan desmuntant els principis que han sustentat la planificació de les ciutats i la seva mobilitat sobre la base del vehicle privat. Això ha estat possible gràcies a evidències científiques i acadèmiques i a una major conscienciació social i ambiental. Ara les polítiques de transport han de proporcionar als ciutadans opcions de mobilitat que satisfacin un variat nombre de necessitats respectant uns objectius comuns socials i ambientals. La mobilitat és complexa i ha de tenir-se en compte l’accessibilitat, el cost, la disponibilitat, les normes socials i de convivència, l’atractivitat, la seguretat, i un gran nombre de factors.

En el recent informe Walking and cycling: latest evidence to support policy-making and practice de THE PEP, es fa un recorregut pels principals beneficis demostrats de la mobilitat activa i es recomanen un conjunt de mesures per a promoure la mobilitat activa en ciutats.

Els principals beneficis es produeixen en l’àmbit de la mateixa mobilitat, en reduir-se la congestió, de la salut i el medi ambient/clima, en augmentar-se l’activitat física dels vianants i els ciclistes al mateix temps que es redueixen emissions, i de la qualitat de vida o l’activitat econòmica de la ciutat, millorant el comerç local o la convivència entre ciutadans, entre altres.

Les recomanacions, basades també en casos reals d’èxit contrastats, són:

  • Apostar per la infraestructura
  • Educar, encoratjar i empoderar
  • Incentivar econòmicament i restringir l’ús del vehicle privat
  • Adoptar l’enfocament Safe System i la Visió ZERO
  • Incorporar la bicicleta a les polítiques nacionals
  • Planificar ciutats per al llarg termini, de tal manera que siguin denses i amb usos mixtos.
  • Integrar polítiques i sumar esforços de tots els sectors.
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí