Es calcula que prop de la meitat de les morts per accidents de trànsit corresponen a vianants i ciclistes, i aquestes es produeixen amb més incidència a les vies urbanes que a les vies interurbanes.

Per minimitzar aquests accidents de vianants i ciclistes, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat la Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes. El seu objectiu és que es converteixi en un document de referència per als professionals vinculats a l’arquitectura, l’enginyeria i la planificació urbana, i per a les administracions territorials i a l’hora de dissenyar l’espai urbà amb criteris sostenibles que prioritzin la seguretat.

En termes globals, la guia proposa un conjunt d’accions i recomanacions per tal d’avançar en els següents objectius:

  • Promoure el caminar des d’edats primerenques facilitant l’accés caminant als centres escolars.
  • Eliminar les barreres urbanes.
  • Facilitar zones d’ombra i descans.
  • Crear espais urbans de qualitat, ben il·luminats que convidin a caminar.
  • Facilitar accessos de vianants a empreses i àrees d’activitat.
  • Facilitar l’accessibilitat als mitjans de transport públic.

Entre els diferents aspectes que la Guia recomana tenir en compte a l’hora de planificar les ciutats amb el focus orientat cap a la seguretat dels vianants i ciclistes, assenyala el dels camins escolars. Es proposa que el procés d’elaboració i implantació d’un itinerari escolar ha d’implicar els infants, famílies, escoles, administració local, comerços i associacions. Cada agent ha de tenir un paper diferent, i haurà de ser l’administració local l’encarregada d’implantar el projecte de millora.