El Programa Paneuropeu de Transport, Salut i Medi Ambient ha començat a treballar en un Pla Director sobre els desplaçaments a peu.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE), és proporcionar un marc i una guia que les autoritats nacionals puguin aplicar per a preparar plans d’acció nacionals per a caminar. Els Estats membres podran fer servir el Pla Director per a desenvolupar una estratègia clara per a caminar, seguida d’un pla d’acció que responsabilitzi al govern d’establir polítiques i recursos nacionals que es dedicaran a caminar.

Sovint s’oblida planejar i dissenyar xarxes de transport per als vianants en la planificació urbana i en les decisions d’inversió, la qual cosa limita tots els beneficis potencials que pot tenir caminar i que han d’abordar-se de manera sistemàtica i sistèmica. Caminar és beneficiós per al medi ambient, és molt eficient en l’ús de l’espai urbà i l’energia, i té importants beneficis per a la salut física i mental. A més, un benefici social de caminar és la percepció més alta de seguretat i confiança dins de les comunitats a mesura que més persones opten per caminar.

Les inversions en mesures relacionades amb caminar tenen una bona relació qualitat-preu en comparació amb altres inversions en transport. No obstant això, existeix una falta de recursos dedicats a caminar en tots els nivells de l’administració. Hi ha una tendència a considerar que les autoritats en l’àmbit local tenen competència pel que fa a caminar, no obstant això, no reben recursos específics rellevants.

En els últims anys, principalment en àrees urbanes, s’han llançat iniciatives per a dissenyar i redissenyar llocs per a promoure els desplaçaments a peu i amb bicicleta, comptant amb el suport de xarxes de ciutats i organitzacions com a POLIS.

El Pla s’adoptarà en la Sisena Reunió d’Alt Nivell sobre Transport, Salut i Medi Ambient de l’any 2025.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí