El Departament d’Interior de la Generalitat ha presentat a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV), el nou Pla de Seguretat Viària de Catalunya (PSV) 2021-2023.

Aquest Pla és, fonamentalment, la concreció en accions recollides al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, aprovat pel Govern català el passat mes de gener, un pla que aborda de manera transversal i per primera vegada la mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent, a més a més de la seguretat viària.

El pla té com objectiu principal aconseguir una reducció del 15% de les víctimes mortals l’any 2023 en relació a enguany. El nou PSV pel proper trienni també té objectius específics per a la protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat.

El PSV 2021-2023 s’estructura en els 6 eixos estratègics del Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible i que preveuen, entre d’altres, la necessitat de repensar l’espai públic; adaptar les polítiques de seguretat viària; crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent. Aquests eixos es despleguen en 193 accions i, per a aquest any, hi ha programades 695 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris amb víctimes.

El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 recull totes les accions dels diferents Departaments de la Generalitat i les realitzades per altres administracions públiques, així com membres de la CCTSV que pertanyen a la societat civil.

El Pla preveu establir l’estructura necessària per tal que el Servei Català de Trànsit esdevingui l’autoritat de la mobilitat segura i sostenible a Catalunya, assumint competències exclusives en la gestió del trànsit i la seguretat viària.

D’altra banda, s’incorporen accions com ara la necessitat de protocols i procediments vinculats a l’atenció psicològica de l’entorn de les víctimes de sinistres i la creació d’un consell de viles, pobles i ciutats per intercanviar bones pràctiques de mobilitat segura i sostenible.