La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat està potenciant la implantació de nous camins escolars segurs i reforçant els ja existents, amb la incorporació de diversos elements de disseny innovadors.

Aquest any, s’han començat a pintar a la calçada petjades dels colors del parxís —verd, vermell, groc i blau— en diversos passos de vianants indicadors de camí escolar segur, que es sumen a les pilones de la vorera dels mateixos colors que s’hi van començar a instal·lar el 2018. Aquestes pilones es col·loquen als laterals de les voreres a banda i banda dels passos de vianants, la qual cosa permet visualitzar de forma clara, juntament amb les petjades, el camí escolar. També es preveu que es pintin les papereres d’aquestes zones amb els colors del parxís.

Aquestes actuacions es repetiran a partir d’ara als trajectes de camí escolar segur dels carrers on es facin obres de renovació de la pavimentació i millora de l’accessibilitat per convertir-los en vies de prioritat invertida, i es preveu que s’estenguin també a tots els camins escolars de la ciutat.

A més, s’han eixamplat les voreres dels carrers per on passen aquests camins, s’ha renovat la senyalització viària i s’han instal·lat nous senyals verticals rectangulars on està inscrit el senyal triangular de “perill: infants” i la inscripció “atenció: zona escolar”.

Als carrers dels camins escolars segurs també s’hi han col·locat a la calçada elements per limitar la velocitat dels vehicles i pacificar el trànsit, a més de tanques especials de protecció a les voreres de les entrades dels centres educatius, mesures acompanyades de la plantació de nou arbrat.

Els camins escolars segurs es van començar a implantar a L’Hospitalet entre 2006 i 2010. En el procés d’implantació dels camins escolars segurs hi treballen els departaments municipals d’Educació, d’Espai Públic, de Seguretat, de Mobilitat i d’Innovació i les regidories de Districte, en col·laboració amb les direccions i les AMPA dels centres educatius.

 

 

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí