Les ciutats aspiren a millorar en diversos aspectes com la seguretat, la salut, la sostenibilitat, la humanització i la proximitat, principalment impulsades per raons ambientals.

Per aconseguir aquests objectius, estan experimentant canvis significatius en la seva planificació urbana i en la forma en què les persones es mouen per la ciutat.

A més, han de fer front a reptes futurs com l’envelliment de la població i les preferències de les generacions més joves, que prioritzen la seguretat viària i la mobilitat sostenible amb l’ajuda de tecnologies com el Big Data, el 5G i la intel·ligència artificial.

La mobilitat urbana s’ha de tractar de manera integral

Recentment, en una reunió organitzada per la DGT entre diverses ciutats, es va destacar la importància de tractar la mobilitat urbana de manera integral i de fer que els entorns urbans siguin més humans, fomentant l’ús de la bicicleta i el desplaçament a peu. Aquest enfocament va rebre suport de ciutats com A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid i València, entre altres.

Entre les propostes presentades es troben la redistribució equitativa de l’espai urbà, prioritzant els espais públics per als ciutadans en lloc dels vehicles privats. També es va subratllar la importància de reduir el trànsit i la velocitat dels vehicles per crear entorns segurs i propicis per a la convivència.

A més, el transport públic es considera fonamental per al futur de la mobilitat urbana i ha d’oferir als usuaris una experiència de qualitat, segura i accessible. També es va mencionar la necessitat de millorar la mobilitat de les persones amb discapacitat i de desfer-se d’obstacles a les voreres.

Es va destacar la importància de dissenyar ciutats que promoguin el contacte social i la salut, incloent-hi la creació d’espais verds com “microboscos” o “parcs de butxaca”.

Per últim, es va fer èmfasi en la importància de comunicar i demostrar als ciutadans els efectes positius d’aquests canvis en la mobilitat urbana.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí