El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE), ha rebut 235 sol·licituds d’ajudes de municipis de menys de 50.000 habitants al tancament de la primera convocatòria de subvencions per impulsar la mobilitat ciclista. Les sol·licituds procedeixen de 44 províncies, sent Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana les comunitats autònomes que més projectes han presentat.

Amb un pressupost de 4,7 milions d’euros per a aquesta primera convocatòria, l’objectiu principal és el d’impulsar l’ús de la bicicleta en els municipis de menys d’aquests habitants, que no siguin capital de província, i que, per tant, no hagin pogut optar al finançament del “Programa d’ajudes per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible del transport urbà” inclosa en el Pla de Recuperació.

D’aquesta forma, les subvencions serviran per cobrir fins a un màxim del 90% dels costos de cada projecte d’inversió en infraestructures ciclistes com a vies segregades del trànsit de vehicles de motor, aparcaments segurs per a bicicletes i cicles, i comptadors del pas de ciclistes. Aquest finançament s’emmarca en l’Estratègia Estatal de la Bicicleta aprovada pel Consell de Ministres al juny 2020.

Durant el termini en què ha estat oberta la convocatòria, la Fundació ha resolt prop de 300 consultes, la qual cosa posa de manifest l’enorme interès suscitat. Ara s’obre un termini d’esmena i d’avaluació que conclourà, tal com marquen les bases reguladores, a la fi del mes d’agost de 2023.

Tant la resolució parcial com la definitiva seran publicades, al seu moment, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i a l’apartat destinat a les ajudes de la pàgina web de la Fundació dels Ferrocarrils.

La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa les sol·licituds presentades se seleccionaran en funció del seu impacte, qualitat, maduresa i rellevància. Es faran prevaldre, per exemple, aquells projectes que facilitin la intermodalitat entre el transport públic i la bicicleta, permetent connectar els carrils bici amb bescanviadors, estacions ferroviàries o d’autobús. També s’afavoriran els projectes que incloguin una planificació per integrar les infraestructures ciclistes en espais educatius, culturals, sanitaris, esportius, comercials o d’empreses.

Les conseqüències immediates de l’engegada dels projectes beneficiaris seran la reducció de l’ús d’energies fòssils i, per tant, de la contaminació tant atmosfèrica com acústica; la millora de la salut de les persones i de la qualitat de vida en pobles i ciutats; sense oblidar la millora de la connectivitat entre el ferrocarril i la bicicleta, i el factor tractor cap a altres sectors econòmics com el cicloturisme i nous models de negoci.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí