En els onze primers mesos de 2018 s’han comptabilitzat 273 accidents en 44 ciutats espanyoles, segons la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat d’aquest any. En 203 d’aquests accidents hi hauria, en principi, algun tipus de responsabilitat del patinador, encara que es tracta només d’una estimació molt provisional.

La Memòria assenyala també “que els accidents estan així mateix vinculats a la falta de documentació, ja que no hi ha control mínim sobre les possibles deficiències o manques tècniques del vehicle (insuficient il·luminació, dèficits en l’adherència de les rodes, manca de timbre, insuficient frenada, etc.) així com a la velocitat del patinet en relació a les circumstàncies del trànsit, la seva irrupció sobtada i sense control a la via i creuar la calçada en vermell per als vianants, subratllant-se la dificultat de convivència als carrils bici amb els ciclistes, i també amb els vianants i els vehicles de motor”.

Un altre aspecte que destaca l’informe de la institució judicial respecte als Vehicles de Mobilitat Personal com els patinets o scooters elèctrics, és la situació d’alegalitat amb la qual es desplacen, sense atendre ni la legislació nacional ni l’europea sobre requisits tècnics de disseny, fabricació i comercialització.

Per a la Fiscalia, els riscos que es deriven de la nova realitat dels patinets tenen diversos protagonistes. En primer lloc, els propis usuaris per la seva falta de consciència de respecte a les normes, la qual cosa significa un risc per a ells mateixos i els altres usuaris de les vies. En segon lloc, les administracions per no existir o ser insuficients les normatives municipals i per la manca d’una regulació estatal específica. I en tercer lloc, les empreses venedores i comercialitzadores d’aquest vehicles, que haurien de tenir cura de facilitar les instruccions d’ús i la documentació o certificacions necessàries d’aquests vehicles.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí