L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat potenciarà aquest any la creació d’entorns escolars saludables i segurs amb la realització de la segona fase del projecte de mobilitat iniciat el 2020 al voltant dels centres educatius, dins de les mesures de prevenció i protecció posades en marxa davant la Covid-19.

L’objectiu d’aquest pla d’urbanisme tàctic és oferir més espais als vianants per garantir que les entrades i sortides dels centres es facin de manera segura i crear zones saludables —pacificades al trànsit motoritzat— al voltant de les escoles, que formen part de les zones urbanes d’atmosfera protegida.

Fins ara, l’execució del projecte ha inclòs la realització de treballs per adequar els espais, com la instal·lació de pilones, l’ampliació de voreres i la col·locació de tanques; l’habilitació de trams de zones de vianants i de la xarxa pedalable, a més de la senyalització de la via pública i, en alguns casos, l’eliminació de carrils de circulació i places d’estacionament.

A la primera fase, realitzada l’any passat, es van fer actuacions als entorns de 25 centres públics i concertats de tots els districtes de la ciutat i de tots els nivells educatius, en un treball conjunt desenvolupat pels tècnics municipals d’educació, espai públic i mobilitat amb els equips directius d’escoles bressol, col·legis i instituts.

Aquest any, l’objectiu és potenciar encara més el projecte amb la transformació de 35 carrers situats a l’entorn de centres educatius, arreu de la ciutat, per mitjà d’ampliacions de voreres, creació de zones d’estada, supressió de carrils de circulació i tancaments de vies al trànsit motoritzat.

Entre d’altres actuacions, el projecte preveu ampliar voreres al voltant de les escoles amb la supressió d’un cordó d’aparcament o un carril de circulació, en un espai que es caracteritzarà per la pintura i el mobiliari urbà col·locat sobre la calçada, en línia amb les pilones del color del parxís del camí escolar segur.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí