Les ciutats del futur estan encaminades cap a models innovadors que trenquen amb la predominança dels vehicles privats motoritzats.

La salut dels ciutadans, segons s’ha descobert, està estretament lligada a l’entorn en què viuen. Així doncs, millorar l’aspecte social i ambiental de les ciutats requereix una reorganització de la mobilitat i l’establiment de sistemes més eficients, menys contaminants i més saludables. Aquesta transformació esdevé un element clau per a la definició de la ciutat del futur.

Existeix una ciutat ideal?

Quan es debat sobre el futur de les ciutats i com fer-les més saludables, segures, accessibles i justes, es parla d’una ciutat amb distàncies reduïdes.

Segons Xavi Matilla, arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona, es tracta de minimitzar la distància entre el lloc de residència i els llocs de treball, oci, compres i educació, de manera que les necessitats de mobilitat es redueixin al mínim.

Tanmateix, la mobilitat no desapareixerà, però és essencial que contribueixi a la millora mediambiental i ocupi menys espai públic. Aquesta transformació requereix la reducció de l’espai dedicat al trànsit privat, així com la promoció del transport públic com a alternativa viable. L’objectiu és ampliar l’espai per als vianants i la xarxa de carrils bici.

Un altre repte crucial és reduir la velocitat dels vehicles per tal de pacificar els carrers i fomentar altres formes de mobilitat.

Les ciutats del futur: com han de ser?

Per concebre una ciutat inclusiva, segura i saludable, s’han de crear zones de vianants prioritàries i segures per als desplaçaments quotidians, així com ubicar els equipaments públics en zones cèntriques i connectar els diferents barris amb una xarxa de carrils bici i un transport públic eficient.

És fonamental que els espais públics estiguin ben equipats amb arbres, ombres i bancs perquè siguin acollidors i frescos, fent-los aptes per a l’estada i no només per al pas. A més, es necessita reduir el trànsit de pas mitjançant restriccions i desviaments de circulació.

D’altra banda, és crucial fomentar les cobertes verdes, limitar els espais de pàrquing i impulsar edificis multifuncionals per a un ús més eficient de l’espai. És indispensable un canvi en el sistema de consum, que promogui el consum de proximitat i el reciclatge, igual que una educació que fomenti valors de mobilitat sostenible a través de diferents canals, com ara l’escola i els mitjans de comunicació.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí