La mobilitat està experimentant una evolució significativa, amb la tecnologia jugant un paper fonamental en la reducció de l’impacte de carboni i la millora de la qualitat de vida a les ciutats.

La transformació dels vehicles i els sistemes de transport reflecteix una adaptació a les noves demandes socials i ambientals, amb un enfocament creixent en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La mobilitat, igual que a altres àmbits, s’adapta les noves demandes de la societat i també a les ambientals.

Què vol dir mobilitat intel·ligent i sostenible?

La mobilitat intel·ligent i sostenible implica l’adopció de tecnologies avançades i pràctiques sostenibles per optimitzar el sistema de transport.

Això inclou l’ús de vehicles elèctrics, el transport públic eficient, solucions de micromobilitat com bicicletes i patinets elèctriques, a més de la integració de tecnologies de la informació per gestionar el trànsit i la mobilitat urbana.

La intel·ligència en la mobilitat es manifesta a través de sistemes de transport interconnectats i l’ús de dades en temps real per millorar l’eficiència i la seguretat. Un clar exemple són les aplicacions mòbils que permeten als usuaris planificar i pagar diferents tipus de transport des d’una única plataforma.

A més, la infraestructura de càrrega per a vehicles elèctrics i els sistemes de gestió del trànsit basats en intel·ligència artificial són components clau.

Beneficis de la mobilitat del futur

Adoptar pràctiques de mobilitat sostenible aporta nombrosos beneficis, que van des de la reducció de la contaminació fins a millores en la salut pública i l’economia.

Els vehicles elèctrics i el transport públic eficient redueixen significativament les emissions de diòxid de carboni (CO₂) i altres contaminants atmosfèrics, contribuint a combatre el canvi climàtic i millorant la qualitat de l’aire.

Quants menys vehicles contaminants hi ha als carrers es redueix l’exposició a contaminants nocius, disminuint la incidència de malalties respiratòries i cardiovasculars.

Un sistema de transport eficient també pot reduir la congestió del trànsit, escurçant els temps de viatge i augmentant la productivitat. Pel que fa a l’àmbit econòmic, la inversió en infraestructures de mobilitat sostenible pot generar llocs de treball i estimular l’economia local.

Mobilitat del futur: l’objectiu d’Europa

Europa s’ha posicionat com a líder en la promoció de la mobilitat sostenible a través de polítiques i projectes innovadors, com el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) llançat el 2019 per la Comissió Europea.

Aquesta iniciativa té l’objectiu de convertir Europa en un continent climàticament neutre per al 2050, amb una reducció del 55% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030.

Les estratègies inclouen la transició cap a vehicles de zero emissions, incentivant la producció i l’ús de vehicles elèctrics i d’hidrogen, juntament amb l’expansió de la infraestructura de càrrega.

També es promou la millora del transport públic mitjançant inversions en sistemes eficients, accessibles i ecològics, reduint la dependència del cotxe privat. La digitalització del transport, amb solucions digitals per a la gestió del trànsit, la planificació del transport i l’optimització de rutes, és una altra estratègia clau.

Desafiaments de la mobilitat sostenible

Malgrat els avenços, la mobilitat sostenible encara afronta diversos desafiaments. La infraestructura per a vehicles elèctrics necessita una expansió significativa, i la inversió inicial en tecnologies sostenibles i la modernització dels sistemes de transport pot ser elevada.

No obstant això, la combinació d’innovació tecnològica, polítiques governamentals favorables i una creixent consciència pública sobre la necessitat de reduir la nostra petjada ecològica està impulsant una gran transformació en diversos països d’Europa, aconseguint ciutats més netes i saludables per a tothom.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Sensors intel·ligents: una revolució per la seguretat viària a les carreteres de Tarragona

Diversos punts de la xarxa viària secundària de Tarragona disposen de sensors intel·ligents per alertar de la presència d’animals salvatges, ciclistes i condicions de gel en trams amb elevada sinistralitat.

Es tracta d’una prova pilot impulsada per la Diputació de Tarragona, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Tecnològic Eurecat, destinada a incrementar la seguretat a les carreteres.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí