El Ministeri de Sanitat ha presentat la Guia per a planificar Ciutats Saludables, document que pretén ser una eina d’ajuda a les persones involucrades en la planificació d’entorns urbans en l’àmbit local. Conté pautes senzilles i adaptables a cada situació, buscant reduir les mancances d’equitat en salut.

Aquesta Guia ha estat desenvolupada per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en el marc del Conveni per a la potenciació de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) i la Implementació Local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP), subscrit pel Ministeri de Sanitat i la FEMP.

Tant l’EPSP com la RECS destaquen l’entorn local com a àmbit clau d’actuació en el qual poder treballar intersectorialment per a possibilitar entorns urbans que ajudin a promoure un estil de vida més saludable de la ciutadania.

La Guia aporta aspectes pràctics per al desenvolupament de tres principals línies d’acció:

 • Una ciutat pensada per a caminar.
 • Introduir la naturalesa en els barris de la ciutat.
 • Configurar espais de trobada i convivència.

Respecte a la primera línia, amb major vincle amb la mobilitat sostenible, la Guia planteja les pautes per a tenir una ciutat pensada per a caminar, en la qual es pugui arribar als llocs habituals caminant, juntament amb la promoció de la bicicleta també com a mobilitat activa, i una reorganització del repartiment de l’espai públic en detriment del vehicle motoritzat privat.

Caminar és salut, i serveix per a promoure la salut i prevenir algunes de les malalties cròniques més importants que afecten la població. Però, per a incitar a la gent a caminar pels seus barris, és necessari que l’espai públic reuneixi les següents condicions mínimes indispensables:

 • Densitat de població adequada
 • Complexitat o diversitat demogràfica, social i econòmica
 • Contigüitat dels barris i nous desenvolupaments urbans
 • Reorganització de l’espai segons prioritats de mobilitat
 • Confort i comoditat en els desplaçaments
 • Accessibilitat universal
 • Seguretat enfront d’accidents, delinqüència i contaminació
 • Sentit de pertinença i identitat
 • Equipaments de proximitat i adequats per a l’accés a peu
 • Comunicació amb altres barris, mitjançant bicicleta o transport públic

Finalment, es descriuen bones pràctiques mitjançant fitxes. A la guia s’ha destacat la labor de ciutats com Pontevedra, Màlaga, Logronyo, Sòria i Barcelona.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí