Promoure la mobilitat activa i saludable per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, és un dels objectius que fixa l’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030, aprovada recentment pel govern espanyol.

En aquest nou pla d’actuació, es destaquen especialment les maneres de transport actives que, com la mobilitat per als vianants, són altament beneficiosos per a la salut dels qui ho practiquen i alhora constitueixen les maneres més sostenibles per a la col·lectivitat.

En línia amb l’Agenda Urbana Espanyola, aquesta Estratègia busca millorar la qualitat dels desplaçaments actius mitjançant el desenvolupament de xarxes per als vianants i ciclistes. Per a això, s’inclouen nous desenvolupaments urbans que garanteixin desplaçaments no motoritzats segurs i en un entorn amable, afavorint itineraris continus, així com millorant la xarxa viària dels vianants existent.

La mobilitat per als vianants se situa en la part més alta de la Piràmide de la Mobilitat Urbana que s’inclou en aquest Pla, per ser la manera de desplaçament més universal, el de menor impacte mediambiental i el més eficient. Aquesta mesura planteja recomanacions per a ajudar a aconseguir uns entorns per als vianants accessibles, còmodes, segurs i agradables per a tots, tenint en compte que caminar és una part clau de gairebé tots els viatges.

Aquesta Piràmide de la mobilitat urbana de viatgers ha estat elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) en la qual, atenent criteris d’eficiència energètica, mediambientals, d’equitat social, vulnerabilitat, sinistralitat i qualitat de vida urbana, estableix una nova jerarquia que situa al vianant en la part més alta de la piràmide i al vehicle privat a motor en ús individual en l’últim graó pel que fa a la prioritat que ha d’atorgar-se a cada nivell en el disseny del sistema de mobilitat.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí