El RACC ha presentat un informe sobre l’experiència dels usuaris del transport públic dels accessos a Barcelona, analitzant l’ús dels diferents modes de transport interurbans per entrar a Barcelona.

L’objectiu de l’informe és el d’entendre la competitivitat i el nivell de servei del transport públic a primeres hores del matí en dies feiners i la perspectiva dels usuaris que en fa ús per arribar a Barcelona sense utilitzar el vehicle privat.

Per realitzar l’estudi, el Club s’ha analitzat la xarxa amb destinació Barcelona de Rodalies de Catalunya (Renfe), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Bus Exprés (la xarxa d’autobusos d’altes prestacions, que inclou les línies interurbanes amb més demanda de cada demarcació).

En total, s’han estudiat 42 de les 50 línies en les hores de més activitat del dia, entre les 7:30h i les 9:30h del matí, i s’han realitzat 1.100 enquestes a usuaris d’aquests serveis.

El perfil de l’usuari del transport públic dels accessos a Barcelona

 • L’usuari és jove, el 60% té entre 21 i 40 anys, i són fonamentalment treballadors i estudiants (97%) que accedeixen a Barcelona al matí.
 • Un 52% dels usuaris són recurrents: utilitzen 4 dies a la setmana o més el transport públic interurbà per accedir a Barcelona.
 • La gran majoria dels usuaris viu a nuclis urbans, només un 13% de les persones que viuen a urbanitzacions o lluny d’estacions i parades utilitza el transport públic per anar a Barcelona.

Factors d’utilització del transport públic

 • A l’hora de decidir fer un desplaçament multimodal o en vehicle privat, un factor clau és la distància fins la parada del transport interurbà. El 16% dels usuaris té la parada o estació a més de 20 minuts a peu.
 • El 35% dels usuaris dels transport públic interurbà va a peu tant de casa a l’estació o parada com des de la parada al destí final. I el 78% fa a peu almenys un d’aquests trajectes.
 • Per als ciutadans que disposen de vehicle privat la falta d’aparcament és un factor decisiu. Un 61% dels usuaris del transport públic interurbà disposa de vehicle privat i d’ells, només un 34% té aparcament a destí (un 18% té aparcament gratuït.
 • A més, els usuaris que disposen de vehicle propi, declaren que principal motiu per escollir el transport públic interurbà és evitar les congestions que es formen a les entrades de la ciutat a les hores punta (79%).

Les principals conclusions de l’estudi 

 • L’usuari de l’entorn metropolità assumeix que per entrar a Barcelona triga una mitjana d’un 20% més en transport públic, és a dir uns 10 minuts més, que per fer el mateix trajecte interurbà en vehicle privat.
 • A més d’invertir més temps en el seu trajecte, l’usuari també experimenta un desplaçament incòmode per la saturació de corredors com els ferroviaris del Delta del Llobregat i del Maresme, que estan al límit de la seva capacitat en hora punta
 • Les principals demandes de millora de l’usuari del transport públic interurbà són tenir a prop les parades i estacions per poder accedir-hi a peu i major freqüència dels serveis.
 • L’hora punta és la que va de 7:30 a 8:30 hores. Aquesta és la franja on cal optimitzar la capacitat dels serveis de transport públic interurbà als accessos metropolitans de Barcelona i on cal garantir la intermodalitat amb el transport urbà, en origen i, sobretot, en destinació.

En aquest enllaç es poden consultar tots els detalls del resultats de l’estudi sobre l’experiència d’usuari al transport públic dels accessos a Barcelona.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí