L’any 2019 va registrar a Barcelona un total de 490 accidents de trànsit de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) de motor. Aquesta xifra quadruplica els accidents registrats al 2018, amb un total de 129 accidents de trànsit. A més dels esmentats accidents de VMP amb motor, al 2019 es van produir altres 49 sinistres amb vehicles de mobilitat personal sense motor.

Aquestes són algunes de les dades recollides a l’informe “Anàlisi de la sinistralitat a la ciutat de Barcelona de l’any 2019” presentat recentment per l’Ajuntament de la ciutat.

Una xifra que també s’ha incrementat en relació amb els VMP és el de les denúncies. Durant 2019, la Guàrdia Urbana de Barcelona va multar a 6.546 usuaris d’aquests vehicles per circular per llocs inadequats, fer-ho de manera imprudent o estacionar de manera incorrecta. En el seu conjunt, aquesta xifra triplica el nombre de denúncies de l’any 2018.

En relació amb els VMP es poden destacar també les 6.748 denúncies imposades per estacionament incorrecte a les empreses de lloguer. Una dada també a considerar si tenim en compte que al 2018 es van imposar 479 denúncies.

Durant l’any 2019, la Guàrdia Urbana de Barcelona va intervenir en un total de 9.251 sinistres amb víctimes a la ciutat, un augment del 0,77% respecte l’any anterior (9.180 sinistres amb víctimes).

El col·lectiu amb l’índex més alt de mortalitat durant 2019 van ser els conductors de motocicleta (14), que representen més de la meitat de persones mortes per sinistre a Barcelona. L’any passat també van morir 5 vianants en sinistres de trànsit, un ciclista, el conductor d’un turisme i una passatgera d’autobús. Del total de víctimes mortals, 19 van ser homes i 3 dones.

Per tipologia de vehicles, dels 18.975 vehicles implicats en sinistres de trànsit, els vehicles lleugers de quatre rodes (turismes, furgonetes i taxis) representen el 52%, seguits pels V2RM (vehicles de 2 rodes a motor) amb un 36,55% dels vehicles implicats.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí