El RACC i el Servei Català de Trànsit convoquen la 13a edició del concurs educatiu “Joves i Mobilitat” amb l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents de Catalunya.

Patinets, skates i bicicletes…la nova mobilitat dels joves. Què fem? és la temàtica de l’edició d’enguany, a la qual hi poden participar alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, així com nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya.

De forma individual o en grups de fins a 4 components, els participants poden presentar les seves propostes a les categories d’anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària.

Els participants han de presentar els seus treballs a la web www.jovesimobilitat.cat i han d’estar tutoritzats pels seus centres educatius o de lleure. Les seves propostes les hauran de presentar abans del 17 d’abril de 2020.

Per tal de treballar-ho als centres educatius i de lleure, “Joves i Mobilitat” aporta diferents recursos informatius sobre la temàtica d’enguany i diverses propostes didàctiques sobre mobilitat, seguretat viària i convivència que posa a disposició dels educadors.
El concurs, que compta també amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i diferents patrocinadors, ha registrat en el conjunt de les seves edicions una participació de més de 17.000 joves de tota Catalunya que han donat la seva visió sobre la mobilitat en més de 11.000 treballs.

Premis

A més dels premis per les tres categories d’anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària, també es premiarà a la classe que participi amb més treballs i al professor que hagi inscrit el major nombre de participants.
I com a novetat en aquesta edició, s’ha creat una noca categoria: el Premi al Millor Projecte Educatiu en Mobilitat Segura amb l’objectiu de destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

Sobre el concurs

El concurs “Joves i Mobilitat” és un projecte educatiu que va néixer el 2008 arran d’un estudi del RACC sobre els joves i l’accidentalitat, que en aquells moments era de més del 30%. La profunda transformació de la societat en els darrers anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més complerta i transversal del que significa avui la mobilitat. El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i els joves envers la mobilitat entesa com a sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos i basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí