La millora dels entorns escolars encapçalen el llistat de propostes presentades pels ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona en el seu procés de confeccionar uns pressupostos participatius.

En concret, han estat un total de 50 projectes els que s’han presentat per a realitzar diferents millores en entorns escolars de la ciutat, però també destaquen d’altres relacionades amb la mobilitat com són la demanda de pacificació o remodelacions de carrers, amb 36 projectes; creació d’espais verds, amb 24 projectes i iniciatives relacionades amb la xarxa ciclista (21 projectes)

L’Ajuntament de Barcelona ha destinat 30 milions d’euros per a finançar una sèrie de projectes proposats pels barcelonins a través de la plataforma Decidim.Barcelona, on s’han registrat més de 80.000 inscripcions. El número de projectes que es realitzin dependrà dels projectes que al final resultin escollits.