En els darrers mesos, i en diferents ciutats catalanes, s’han començat a produir talls de carrers on es troben centres educatius. Es tracta d’una acció reivindicativa promoguda per l’associació Eixample Respira i diferents AFAs i AMPAs, que demanen una major pacificació i seguretat als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll.

En els darrers talls de carrer, es van manifestar al voltant d’unes 50 escoles a Barcelona, Sabadell, Badalona, Barberà del Vallès, Olot i Premià de Mar.

Diverses són les demandes d’aquests centres en relació a l’entorn escolar: la reducció de carrils de circulació com a mesura clau per a pacificar el trànsit, la reducció de la velocitat a un nivell segur de 20 km/h., la instal·lació de radars de control de velocitat i de controls del soroll, a més de la eliminació de les places d’aparcament als accessos als centres.

També es demana que els espais guanyats als cotxes estiguin dedicats exclusivament als vianants i als elements verds dissenyats per maximitzar la protecció davant de fums i sorolls. Per dissenyar aquests espais així com les possibles reformes en les façanes, interiors i patis de les escoles i altres mesures pal·liatives de la contaminació, caldrien auditories individualitzades als centres escolars.

Finalment, les entitats promotores d’aquesta campanya de protesta, han manifestat la impossibilitat de les famílies de mantenir la distància de seguretat a les entrades i sortides dels centres educatius com a mesura de prevenció de la COVID, com a conseqüència d’una distribució de l’espai públic que prioritza destinar espai a la circulació i estacionament de vehicles particulars.