Les infraccions realitzades pels conductors de bicicletes i patinets, és el comportament incívic que pitjor suporten actualment els barcelonins.

Segons les dades de l’últim Òmnibus Municipal realitzat pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona, la indisciplina en la conducció d’aquests vehicles és l’actitud que més molesta als ciutadans de la capital catalana, per sobre de la brutícia o el llançament d’escombraries en llocs que no corresponen. Aquesta indisciplina viària en les vies públiques és la més assenyalada per un de cada quatre entrevistats, que la consideren com la menys tolerable de tots els comportaments incívics.

Aquest rebuig cap a l’ús indegut de vehicles de mobilitat personal i bicicletes ha anat en augment en relació a l’últim any, on un estudi similar indicava que aquesta actitud incívica ocupava el cinquè lloc, per sota d’altres actituds que inquietava més els barcelonins en aquells dies, com la brutícia de l’espai públic o el mal ús dels contenidors de residus.

Altres dades d’interès d’aquest estudi municipal relacionats amb la mobilitat es refereixen als desplaçaments per la ciutat. Els barcelonins consideren que moure’s per Barcelona no resulta especialment difícil, assenyalant que la manera més fàcil de desplaçar-se és a peu, seguida de les opcions de metre, Ferrocarrils de la Generalitat, moto i bus, per aquest mateix ordre. Per contra, la manera més dificultosa és moure’s amb cotxe i en vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics.

Sobre que mitja de desplaçament hauria de prioritzar l’Ajuntament, els barcelonins consideren que el bus i metre haurien de ser les dos principals alternatives, seguides de la bici particular i del bicing.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí