El Servei Català de Trànsit (SCT) ha desenvolupat una proposta de normativa amb l’objectiu d’unificar criteris sobre l’ús dels patinets a les vies públiques de Catalunya. Aquest model ha estat enviat a tots els ajuntaments perquè el considerin en els seus plens municipals.

Malgrat que la competència per establir una única normativa per a tot l’Estat correspon a la Direcció General de Trànsit (DGT), mentre això no es produeixi, la responsabilitat recau en cada ajuntament, fet que ha generat certa confusió entre els usuaris.

Amb aquesta mesura, el SCT pretén abordar la disparitat entre les regulacions existents, reconeixent que aquesta situació dificulta el seu compliment. Anna Pintó, subdirectora de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, explica clarament l’objectiu de la proposta:

“El que es pretén és harmonitzar les diferents normatives municipals i ser una guia per als ajuntaments catalans en matèria de vehicles de mobilitat personal perquè les normes siguin iguals, sigui on sigui que circulis en patinet.”

En paral·lel, el SCT ha posat en marxa una campanya en col·laboració amb les policies locals, per tal de supervisar les conductes de risc associades als patinets.

Segons la nova normativa, s’estableix una velocitat màxima de 25 km/h, però no tots els conductors la respecten:

“En ocasions, superen velocitats il·legals molt elevades i, per tant, la interacció entre els conductors de patinets i els vianants o altres usuaris de la via pot provocar conseqüències greus en cas d’accident.”

Els joves d’edats compreses entre 15 i 34 anys són els principals afectats per accidents relacionats amb l’ús dels patinets elèctrics, ja que els utilitzen per desplaçar-se al treball o als estudis.

Circular per les voreres, amb els auriculars posats, sense casc o sense llums són les infraccions més recurrents entre els conductors de patinets elèctrics. El SCT els demana que prenguin una actitud prudent. Només a Barcelona, durant una setmana del mes de gener passat, es van imposar aproximadament un miler de multes a conductors de patinets en una campanya específica de control

 

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí