El Parlament Europeu ha aprovat una resolució sobre el desenvolupament d’una estratègia de la UE per a la bicicleta, amb un pla d’accions en el qual es destaca la necessitat de desenvolupar més infraestructures ciclistes i realça el paper clau que té la indústria de la bicicleta en el desenvolupament de l’ecosistema de mobilitat a Europa.

A l’apartat d’infraestructures ciclistes, l’Eurocambra considera que la bicicleta reporta nombrosos beneficis, entre els quals figuren la millora de la salut, la reducció de les congestions de trànsit i de la contaminació acústica, l’augment de la qualitat de l’aire, el creixement econòmic i diversos avantatges mediambientals i socials.

Per tot això, es considera que la bicicleta s’ha de reconèixer com una manera de transport plenament consolidat, per la qual cosa es demana a la Comissió que formuli una estratègia europea específica de la bicicleta amb la finalitat de duplicar el nombre de quilòmetres recorreguts en aquest mitjà de transport a Europa d’aquí a 2030.

La resolució també proposa, amb vista al foment de la multimodalitat, la generació de sinergies entre la bicicleta i altres maneres de transport, com les que es deriven de posar més places a la disposició de les bicicletes a l’interior dels trens i de proporcionar més zones d’aparcament protegides per a les bicicletes en estacions i eixos de mobilitat. També s’insta els estats membres i a les autoritats locals a augmentar les inversions en la construcció d’infraestructures ciclistes independents, amb la finalitat d’integrar els programes de bicicletes elèctriques i d’ús compartit de bicicletes en les xarxes dels seus plans de mobilitat.

Suport a la indústria de la bicicleta

En la resolució del Parlament Europeu, destaca també la necessitat de donar un major suport de la Unió Europea i els estats membres a les inversions de la indústria de la bicicleta, incloent-hi el finançament de R+D i la innovació, la baixada de l’IVA.

Es considera que l’ecosistema de la bicicleta a la UE engloba ja a més de 1.000 petites i mitjanes empreses (pimes) i genera un milió de llocs de treball, i que aquesta xifra pot elevar-se fins als dos milions d’ocupacions d’aquí a 2030. A més, s’afirma que les bicicletes elèctriques representen una oportunitat per al creixement del sector, en brindar la possibilitat de crear ocupacions verdes i d’absorbir a treballadors reciclats professionalment i procedents d’altres sectors.

El pla d’acció aprovat insta la Comissió, als estats membres i als ens regionals i locals al fet que duguin a terme campanyes i activitats de formació amb la finalitat de promoure la sensibilització respecte a la seguretat viària. També s’insta la Comissió que proposi directrius sobre l’ús segur de la bicicleta (cascs, restriccions d’edat, transport de menors, etc.), i demana que es presti especial atenció al foment de la bicicleta entre les dones i les persones d’edat avançada, en particular, mitjançant la millora de la seguretat.

Una altra acció del pla incideix en el fet que el cicloturisme i l’ús de la bicicleta en zones rurals han de promoure’s mitjançant l’acceleració del desenvolupament de la xarxa Euro Ves-lo i les seves 17 rutes.

Finalment, l’Eurocambra sol·licita a la Comissió que designi 2024 com l’Any Europeu de la Bicicleta.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Granollers serà la seu del XVIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores del 2026

El maig de 2026 Granollers acollirà el XVIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores,  un esdeveniment que girarà envers l’educació i la cultura. A més posarà en relleu les estratègies per a la construcció de la ciutat/comunitat i el desenvolupament d’una ciutadania crítica i inclusiva.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí