El Parlament Europeu ha aprovat una resolució sobre el desenvolupament d’una estratègia de la UE per a la bicicleta, amb un pla d’accions en el qual es destaca la necessitat de desenvolupar més infraestructures ciclistes i realça el paper clau que té la indústria de la bicicleta en el desenvolupament de l’ecosistema de mobilitat a Europa.

A l’apartat d’infraestructures ciclistes, l’Eurocambra considera que la bicicleta reporta nombrosos beneficis, entre els quals figuren la millora de la salut, la reducció de les congestions de trànsit i de la contaminació acústica, l’augment de la qualitat de l’aire, el creixement econòmic i diversos avantatges mediambientals i socials.

Per tot això, es considera que la bicicleta s’ha de reconèixer com una manera de transport plenament consolidat, per la qual cosa es demana a la Comissió que formuli una estratègia europea específica de la bicicleta amb la finalitat de duplicar el nombre de quilòmetres recorreguts en aquest mitjà de transport a Europa d’aquí a 2030.

La resolució també proposa, amb vista al foment de la multimodalitat, la generació de sinergies entre la bicicleta i altres maneres de transport, com les que es deriven de posar més places a la disposició de les bicicletes a l’interior dels trens i de proporcionar més zones d’aparcament protegides per a les bicicletes en estacions i eixos de mobilitat. També s’insta els estats membres i a les autoritats locals a augmentar les inversions en la construcció d’infraestructures ciclistes independents, amb la finalitat d’integrar els programes de bicicletes elèctriques i d’ús compartit de bicicletes en les xarxes dels seus plans de mobilitat.

Suport a la indústria de la bicicleta

En la resolució del Parlament Europeu, destaca també la necessitat de donar un major suport de la Unió Europea i els estats membres a les inversions de la indústria de la bicicleta, incloent-hi el finançament de R+D i la innovació, la baixada de l’IVA.

Es considera que l’ecosistema de la bicicleta a la UE engloba ja a més de 1.000 petites i mitjanes empreses (pimes) i genera un milió de llocs de treball, i que aquesta xifra pot elevar-se fins als dos milions d’ocupacions d’aquí a 2030. A més, s’afirma que les bicicletes elèctriques representen una oportunitat per al creixement del sector, en brindar la possibilitat de crear ocupacions verdes i d’absorbir a treballadors reciclats professionalment i procedents d’altres sectors.

El pla d’acció aprovat insta la Comissió, als estats membres i als ens regionals i locals al fet que duguin a terme campanyes i activitats de formació amb la finalitat de promoure la sensibilització respecte a la seguretat viària. També s’insta la Comissió que proposi directrius sobre l’ús segur de la bicicleta (cascs, restriccions d’edat, transport de menors, etc.), i demana que es presti especial atenció al foment de la bicicleta entre les dones i les persones d’edat avançada, en particular, mitjançant la millora de la seguretat.

Una altra acció del pla incideix en el fet que el cicloturisme i l’ús de la bicicleta en zones rurals han de promoure’s mitjançant l’acceleració del desenvolupament de la xarxa Euro Ves-lo i les seves 17 rutes.

Finalment, l’Eurocambra sol·licita a la Comissió que designi 2024 com l’Any Europeu de la Bicicleta.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí