En els últims mesos, el servei del Bicing de Barcelona ha experimentat un creixement del nombre d’abonats que el situa a les xifres de principis d’any. En un moment com l’actual, la xarxa pública de bicicletes es confirma com un dels mitjans de transport més segurs, sostenibles i saludables, permetent la descongestió de la resta de transport públic.

Al mes de juliol s’han registrat 1,3 milions d’usos, per sobre de les xifres del mateix període de l’any passat. També ha crescut el nombre de persones usuàries, amb 18.572 noves altes entre el maig i el juliol del 2020, xifra que representa un augment del 77% respecte als mateixos mesos de l’any passat. Actualment, hi ha 125.346 usuaris i usuàries, gairebé 15.000 més que ara fa un any.

Per tipus de vehicle, les bicis elèctriques registren una mitjana de 7,6 usos al dia, mentre que les mecàniques registren una mitjana de 6,55 usos al dia. Avui la xarxa té 1.500 bicicletes elèctriques i 5.000 de mecàniques.

Finalment, cal destacar que durant aquest any estava prevista la instal·lació de 97 estacions de bicicletes, 79 de les quals ja han entrat en funcionament, amb prioritat per a les que millorin més la xarxa, la connectivitat la intermodalitat i la cobertura territorial. Les 18 restants estaran operatives durant el darrer trimestre de l’any, en què la xarxa passarà a disposar d’un total de 519 estacions.