El RACC ha presentat la 18a edició de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP, que analitza un any més l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. El RACC i altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) avaluen cada any amb aquesta metodologia les xarxes viàries de països de tot el món. A Catalunya, compta amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i la Diputació de Barcelona.

EuroRAP és un consorci europeu que analitza el risc d’accidentalitat de les carreteres amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. La seva metodologia compara el nombre d’accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen. L’estudi EuroRAP es publica cada any a Catalunya des del 2002 i analitza més de 6.300 km de carreteres interurbanes de titularitat estatal, autonòmica i de les diputacions.

Evolució de les víctimes mortals a Catalunya

En els últims 4 anys, hi ha hagut un clar estancament en la reducció de víctimes mortals, un fet que fa molt difícil assolir l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte l’any 2010. En el període 2010-2018 tan sols s’han reduït un 28%.

El risc de patir un accident greu o mortal

–    En el període analitzat per aquesta edició de l’estudi EuroRAP (trienni 2016-2018), els accidents greus i mortals van disminuir un 3,4%, mentre que la mobilitat per carretera a Catalunya va augmentar un 4,5%. D’aquestes dades es desprèn que el risc global de patir un accident greu o mortal ha disminuït un 7,6% respecte l’anterior període analitzat (trienni 2015-2017).

–    Ara bé, el risc de patir un accident greu o mortal continua sent 4 vegades superior en  una carretera convencional (amb un sol carril per sentit) que en una autopista, donat que pràcticament tots els trams amb risc “molt alt”, “alt” i “mitjà” es troben en vies convencionals.

En 1 de cada 3 km de carretera hi ha un alt risc de patir un accident greu o mortal

  • A Catalunya hi ha 1.910 km de carretera amb un risc “alt” o “molt alt” d’accident greu o mortal, el que representa el 30% de la xarxa viària. Després de diversos anys d’estancament, aquesta dada ha millorat respecte el trienni anterior, en què els km de més risc representaven el 34% de la xarxa.
  • D’altra banda, els quilòmetres amb risc “molt baix” i “baix” representen gairebé la meitat (48%) del total de la xarxa.

Els km de risc “alt” i “molt alt” han baixat a totes les demarcacions excepte a Lleida: – Lleida continua sent la demarcació amb un major percentatge de carreteres de risc “alt” o “molt alt”, amb un 44% dels seus km, i no millora respecte el trienni anterior.

–    Barcelona té un 28% de km amb risc “alt” i “molt alt”, el que representa 6 punts menys respecte el trienni anterior.

–    Girona té el 27% dels km amb risc “alt” i “molt alt”, 4 punts menys que en l’anterior període.

–    Tarragona es manté com la demarcació amb menys km de risc “alt” i “molt alt” (20%), millorant 8 punts respecte el trienni anterior. Alhora, és la que té més km de risc “baix i “molt baix” (51%).

Els 10 trams amb més risc d’accident greu o mortal a Catalunya (2016-2018)

  • La C-37 entre Alcover i Valls és el tram de carretera amb més risc d’accident de Catalunya. Destaca l’alta proporció d’accidents amb vehicles pesants involucrats, que en aquest tram representen el 43% del total d’accidents amb morts i ferits greus.
  • La carretera de l’Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat baixa fins a la cinquena posició després de tres anys com a tram de major risc.
  • Els 10 trams amb més risc d’accident són vies convencionals de calçada única.
  • En aquesta classificació, 6 trams pertanyen a la demarcació de Barcelona, 3 a Girona i 1 a Tarragona.

Els 10 trams amb menys risc a Catalunya (2016-2018)

  • La C-65/C-31 entre Llagostera i Platja d’Aro és el tram amb menys risc d’accident de Catalunya. Tot i l’alt volum de trànsit que hi circula, més de 36.000 vehicles al dia, no ha registrat cap accident greu ni mortal entre el 2016 i el 2018.
  • En segon lloc es situa la C-16 entre Sant Cugat i Terrassa, que l’any passat ocupava la primera posició d’aquest rànquing.
  • Els 10 trams més segurs de Catalunya es situen en vies desdoblades (autopistes i autovies).
  • En total, 490 km de la xarxa viària catalana tenen un risc igual a zero (23 km menys que en el trienni anterior). Representen el 7,7% de la xarxa analitzada per EuroRAP i no han registrat cap accident greu o mortal en el trienni 2016-2018.

 

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí