En un món cada vegada més congestionat, la convivència en la mobilitat es converteix en un repte crucial. L’augment del trànsit i l’ús dels diferents mitjans de transport posen a prova la capacitat d’interacció i de tolerància entre els vianants, ciclistes i conductors. Per això, la necessitat de trobar solucions per poder compartir els espais urbans de forma segura i respectuosa es fa més evident que mai.

La Generalitat de Catalunya ha posat una clara prioritat en transformar les ciutats en entorns més segurs i sostenibles per als vianants. Aquesta iniciativa es fonamenta en els principis de la Carta Europea dels Drets dels Vianants, que defensa el dret dels ciutadans a viure en un espai públic saludable, lliure i segur, preservant la seva integritat física i mental. Es brinda especial atenció als infants, les persones grans i les persones amb discapacitat, assegurant que la ciutat no sigui un lloc que agreugi la seva vulnerabilitat, sinó un entorn inclusiu i còmode.

Convivència urbana: cal prendre mesures efectives

Les estadístiques dels accidents de trànsit a Catalunya durant el 2022 revelen una preocupant mortalitat entre els vianants, amb un total de 18 víctimes mortals, 6 més que el 2019, suposant un alarmant increment del 50% en comparació amb l’any anterior, i 3 més que el 2021. D’altra banda, entre els col·lectius més vulnerables, hi ha hagut 42 morts de motoristes, 8 ciclistes, 18 vianants i 1 usuari de vehicle de mobilitat personal, representant un preocupant 44% del total de morts en accidents de trànsit a les carreteres.

La meitat de les morts per accidents de trànsit i un terç dels ferits greus corresponen a vianants, fet que impulsa al país a prendre mesures efectives per abordar la seguretat d’aquest col·lectiu. És imprescindible que els governs locals tinguin en compte les necessitats de tots els usuaris de l’espai públic, incloent-hi vianants i ciclistes, en les seves decisions sobre infraestructures, planificació urbana i serveis de transport.

Per solucionar els conflictes de convivència entre vianants i vehicles a l’àmbit urbà, cal emprendre processos de reflexió col·lectiva que permetin trobar solucions adequades, sobretot a través de la transformació dels espais públics urbans. En aquest sentit, el Departament de Territori considera fonamental acompanyar aquestes accions en favor de la convivència urbana amb una millora de la capacitació del personal tècnic que treballa en aquest àmbit.