Baixar els carrils bici en vorera a la calçada per eliminar els conflictes entre VMP i vianants, és una de les principals recomanacions que ha fet el RACC a l’estudi “El comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona”.

Aquest recent estudi analitza el perfil i el comportament dels usuaris dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat, amb l’objectiu de comprendre les claus d’aquest fenomen en creixement i proposar recomanacions per millorar la convivència i garantir la seguretat de tots els usuaris.

Un altre recomanació que es proposa és millorar el disseny de la xarxa viària perquè els usuaris de VMP la utilitzin correctament i evitar que es faci servir la vorera allà on no hi ha carril bici per circular.

I és que quan no hi ha un espai habilitat específicament per a ells, un 43% dels enquestats reconeix que opta per circular per la vorera amb el VMP en marxa i un 41%, per la calçada, malgrat que cap de les dues pràctiques està permesa.

Més de la meitat dels enquestats (56%) valoren negativament la prohibició de circular per calçada i vorera quan no tenen un espai específicament dedicat per a ells.

En relació a la seva vulnerabilitat, el 26% dels accidents amb VMP involucren persones que van a peu. Tot i això, la majoria d’usuaris de patinet enquestats diuen que els vianants no els generen inseguretat.

L’any 2020, cada dia a Barcelona es feien prop de 50.000 desplaçaments amb VMP, segons l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Encara que l’ús dels patinets representa només el 0,85% del total dels desplaçaments a la ciutat, en termes absoluts es tracta d’un creixement disruptiu que supera el d’altres mitjans de transport i, de fet, és l’únic mode de transport que creix el 2020 en el context de la pandèmia (un 17,6% en comparació amb els desplaçaments en VMP del 2019).

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí