La Xarxa de Ciutats que Caminen ha presentat un pòster que il·lustra com es pot integrar la mobilitat amb les diverses activitats quotidianes que tenen lloc als nostres carrers.

Aquest enfocament harmonitza la mobilitat amb altres usos de l’espai públic, com l’entreteniment i les interaccions socials, col·locant les persones que caminen al centre d’atenció tant per als seus desplaçaments com per a la seva participació en la vida comunitària.

Les ciutats que caminen no només beneficien la salut de les persones i del planeta. Són també ciutats més inclusives, més segures, amb més cohesió social i més igualtat d’oportunitats en l’ús i el gaudir de l’espai públic.

Com assenyala l’associació, els canvis que proposa són aplicables a qualsevol carrer on predomini el trànsit de vianants.  Els carrers de convivència són especialment adients per:

  • àrees comercials
  • zona centre de ciutats, pobles o barris amb botigues, hostaleria, edificis públics…
  • entorns escolars, hospitalaris i de freqüent ús cultural o esportiu
  • carrers residencials, amb trànsit a motor molt local i escàs.

Integrada per municipis, diputacions i altres entitats governamentals, la Xarxa de Ciutats que Caminen és una organització sense ànim de lucre creada per revitalitzar l’espai públic, promovent que els vianants siguin els protagonistes de la mobilitat urbana.