Reduir els efectes del canvi climàtic, gaudir d’una major qualitat mediambiental i millorar la salut de la població, són tres objectius al nostre abast segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) si aconseguim que els desplaçaments a peu o amb bicicleta siguin la regla i no l’excepció en la nostra mobilitat activa.

Per a aconseguir aquests objectius, l’organisme especialitzat en la gestió de la salut considera que les inversions en polítiques que promoguin la mobilitat dels vianants i l’ús segur de bicicletes són claus per al seu desenvolupament. Així ho recull l’informe ‘Caminar i anar amb bicicleta: evidència més recent per a donar suport a la formulació de polítiques’, del Centre Europeu de Medi Ambient i Salut de l’OMS.

Aquest informe, entre altres aspectes, proporciona evidències científiques per a promoure la marxa a peu i amb bicicleta, ja que dona per comprovats aspectes com:

  • caminar durant 30 minuts o anar amb bicicleta durant 20 minuts la majoria dels dies redueix el risc de mortalitat en almenys un 10%.
  • els desplaçaments actius s’associen amb una disminució del 10% en el risc de malaltia cardiovascular i una disminució del 30% en el risc de diabetis tipus 2.
  • la mortalitat relacionada amb el càncer és un 30% més baixa entre els ciclistes.

Realitats constatades amb xifres

L’OMS recorda que a Europa gairebé dos terços dels adults i 1 de cada 3 nens tenen sobrepès o són obesos, segons l’Informe Regional Europeu d’Obesitat 2022 de l’OMS.

La inactivitat física i l’obesitat són factors de risc importants per a les malalties no transmissibles, i responsables de gairebé el 86% de les morts i el 77% de la càrrega de morbiditat.

D’altra banda, assenyala que abordar la crisi climàtica i de contaminació de l’aire requereix reduir com més aviat millor les emissions, en particular de vehicles privats. Proposa canviar d’automòbil a viatges actius per a trajectes de fins a 16 km de longitud, que són responsables del 40% de les emissions de carboni.

També incideix en la seguretat d’aquests usuaris vulnerables de les vies. Recorda que 84.000 persones moren anualment per sinistres de trànsit, dels quals més de 20.000 són vianants i 3.000, ciclistes. Per a reduir aquestes xifres, assumeix que fan falta iniciatives que incloguin l’educació viària, la seguretat dels vehicles, el disseny de la infraestructura i la regulació del trànsit.

Algunes propostes

En el seu objectiu de promoure l’ús segur de la bicicleta i incentivar els trajectes a peu, l’OMS proposa diferents mesures que contribueixin a planificar el transport actiu de manera més eficient:

  • redisseny dels espais urbans per a satisfer les necessitats diàries de mobilitat activa i transport públic.
  • disposar d’infraestructura per a caminar i anar amb bicicleta de manera segura.
  • apostar pels espais verds, els parcs i senders.
  • procurar l’accessibilitat als centres educatius a peu i amb bicicleta.
  • reduir la dependència de l’automòbil a través d’un transport públic eficient.
  • desenvolupar plans nacionals per a ciclistes i vianants, assegurar recursos i assignar responsabilitats per a donar suport a la seva implementació.
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí