El Govern de Catalunya ha aprovat el programa d’activitats per al 2022 del Pla de Seguretat Viària (PSV) 2021-2023 que preveu un total de 653 activitats per a enguany que es distribueixen en sis eixos. El programa és la concreció anual de les accions establertes al PSV 2021-2023 i conté activitats de tots els membres que integren la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, formada per l’SCT, diferents departaments de la Generalitat, l’Administració local i supralocal i altres entitats i associacions implicades en la mobilitat segura i sostenible.

Així doncs, s’estableixen un conjunt d’accions a realitzar per al compliment dels objectius establerts al PSV 2021-2023, entre els quals es troben la reducció d’un 15% de les víctimes mortals i ferides greus en sinistres viaris l’any 2023 respecte al 2021 i altres objectius específics de reducció de l’accidentalitat dels col·lectius vulnerables de la mobilitat (vianants, ciclistes, motoristes, gent gran…) així com el foment d’una mobilitat més sostenible.

El programa d’activitats s’ha pensat al voltant dels 6 eixos del PSV 2021-2023: repensar l’espai públic cap a una mobilitat més sostenible i segura; adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l’accidentalitat; crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar a tota la societat; desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent; establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte als nous sistemes de mobilitat; i desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi.

Algunes de les activitats destacades del Servei Català de Trànsit per al 2022 enfocades als col·lectius vulnerables de la mobilitat, a la protecció de les víctimes, a l’educació i la formació i a la seguretat viària urbana són les següents:

  • Atorgar subvencions als ens locals per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà
  • Redactar un dossier tècnic de recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i dur a terme activitats formatives per la circulació amb patinets
  • Analitzar els accidents i les conductes de risc en la conducció amb perspectiva de gènere
  • Desenvolupar el projecte pilot de cruïlla intel·ligent
  • Desenvolupar diferents proves pilot utilitzant intel·ligència artificial (IA) per a la gestió del trànsit i el control de les infraccions, com per exemple, les distraccions o l’ús dels sistemes de seguretat
  • Promocionar la seguretat laboral viària en la mobilitat del transport de mercaderies, elaborar una guia de seguretat laboral viària per a missatgers i elaborar unitats d’un curs a distància de seguretat laboral viària
  • Col·laborar amb el Departament d’Educació per al desplegament de l’educació per a la mobilitat segura, sostenible i saludable al currículum educatiu
  • Dissenyar un programa pilot de formació intergeneracional per a la mobilitat segura
  • Crear i desenvolupar una Secretaria tècnica per al desenvolupament i seguiment de les accions establertes al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030.
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí