El Govern català ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària de Catalunya  (PSV 2021-2023), un instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per aconseguir reduir la sinistralitat en línia amb els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual per al decenni 2020-2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals.

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, Zero víctimes mortals l’any 2050, i per arribar-hi es planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals l’any 2023 envers l’any 2021 i d’un 12% de les víctimes ferides greus, així com objectius específics per a la protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat. Així, es preveu una reducció del 18% d’infants morts i del 12% de víctimes mortals per atropellament.

Amb relació als col·lectius vulnerables, el nou Pla fixa accions com ampliar l’espai destinat als vianants mitjançant la pacificació del trànsit i l’extensió de les illes per a vianants; la creació de carrers amb plataformes úniques i zones 30; la protecció de zones sensibles a l’entorn escolar i itineraris escolars; la creació d’entorns segurs i de mobilitat activa i sostenible, i la reducció de la contaminació acústica.

Per altres col·lectius vulnerables, el Pla proposa establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes; analitzar la segregació de motocicletes als accessos de les grans ciutats o oferir formació per als usuaris dels vehicles de mobilitat personal, entre d’altres.

El PSV 2021-2023 s’estructura en els 6 eixos estratègics del Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible que preveuen, entre altres, la necessitat de repensar l’espai públic, d’adaptar les polítiques de seguretat viària i de crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent.