El Govern català ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària de Catalunya  (PSV 2021-2023), un instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per aconseguir reduir la sinistralitat en línia amb els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual per al decenni 2020-2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals.

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, Zero víctimes mortals l’any 2050, i per arribar-hi es planteja una reducció del 15% de les víctimes mortals l’any 2023 envers l’any 2021 i d’un 12% de les víctimes ferides greus, així com objectius específics per a la protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat. Així, es preveu una reducció del 18% d’infants morts i del 12% de víctimes mortals per atropellament.

Amb relació als col·lectius vulnerables, el nou Pla fixa accions com ampliar l’espai destinat als vianants mitjançant la pacificació del trànsit i l’extensió de les illes per a vianants; la creació de carrers amb plataformes úniques i zones 30; la protecció de zones sensibles a l’entorn escolar i itineraris escolars; la creació d’entorns segurs i de mobilitat activa i sostenible, i la reducció de la contaminació acústica.

Per altres col·lectius vulnerables, el Pla proposa establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes; analitzar la segregació de motocicletes als accessos de les grans ciutats o oferir formació per als usuaris dels vehicles de mobilitat personal, entre d’altres.

El PSV 2021-2023 s’estructura en els 6 eixos estratègics del Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible que preveuen, entre altres, la necessitat de repensar l’espai públic, d’adaptar les polítiques de seguretat viària i de crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí