El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha activat les ajudes a entitats locals per a impulsar la mobilitat ciclista en l’àmbit urbà i rural amb un pressupost inicial d’uns 10 milions d’euros, repartit en dues convocatòries, en el marc de l’Estratègia Estatal de la Bicicleta, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat (PGE).

En aquest sentit, el Ministeri ha publicat ja l’Ordre Ministerial que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions al desenvolupament d’infraestructures ciclistes i l’articulació de les convocatòries, que es publicaran i gestionaran a través de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE).

La Fundació llançarà la primera convocatòria del programa en les setmanes vinents, la qual s’adreçarà a entitats locals de menys de 50.000 habitants per a ajudar-les a finançar actuacions encaminades a desenvolupar infraestructura ciclista i promoure l’ús de la bicicleta.

Bases reguladores

Segons recullen les bases reguladores, la concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa, les sol·licituds presentades se seleccionaran en funció del seu impacte, qualitat, maduresa i rellevància. Així, per exemple, prevaldran aquells projectes que facilitin la intermodalitat entre el transport públic i la bicicleta, permetent connectar els carrils bici amb bescanviadors, estacions ferroviàries o d’autobús. També s’afavoriran els projectes que incloguin una planificació per a integrar les infraestructures ciclistes en espais educatius, culturals, sanitaris, esportius, comercials o d’empreses.

Les ajudes estatals persegueixen fomentar la mobilitat activa, desincentivar l’ús del vehicle privat a motor i promoure un canvi modal i cultural cap a una mena de mobilitat menys contaminant, més activa, sostenible, saludable i inclusiva. Aquest finançament s’emmarca dins l’Estratègia Estatal de la Bicicleta, aprovada l’any 2020.

Les conseqüències immediates de la seva posada en marxa seran la reducció de l’ús d’energies fòssils i, per tant, de la contaminació tant atmosfèrica com acústica; la millora de la salut de les persones i de la qualitat de vida en pobles i ciutats; sense oblidar la millora de la connectivitat entre el ferrocarril i la bicicleta i el factor tractor cap a altres sectors econòmics i el desenvolupament del cicloturisme i de nous models de negoci.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí