Repte #17 edició

Un nou model de mobilitat urbana

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable
Joves i Mobilitat | persona amb bicicleta
=

Al marge d’aportar solucions més o menys sostenibles, la veritat és que aquesta irrupció de noves maneres de mobilitat ha generat importants problemes en l’ús de l’espai públic en seguretat viària i convivència entre els usuaris de les vies públiques, que afecta la seguretat dels vianants.

Per exemple, conflictes dels vianants amb els nous ciclistes i conductors de patinets, ja sigui per l’ocupació de la bicicleta i patinets elèctrics d’espais específics de vianants o per la invasió d’espais de circulació ciclista i de patinets elèctrics per part dels qui es desplacen a peu.

I dels conflictes amb els cotxes i motos amb ciclistes i conductors de patinets, derivats principalment de la falta d’hàbit del vehicle de motor a compartir un espai que fins fa ben poc era de la seva exclusiva propietat i també per la falta de costum d’aquests a gestionar la seva circulació per calçades que no consideren prou segures, la qual cosa comporta envair sovint l’espai per als vianants.

Davant aquesta nova mobilitat urbana, es planteja la necessitat de reformular polítiques i estratègies de caràcter general que donin resposta a l’ús comú de l’espai urbà, la seguretat viària i la convivència dels usuaris. Nous models de ciutat i d’infraestructures urbanístiques que afavoreixin aquesta convivència segura entre les diferents maneres, però també nous models de transport, per exemple, en el foment del transport col·lectiu, la intermodalitat i la distribució de mercaderies a les ciutats i pobles d’una manera menys invasiva i més sostenible.

Una situació similar es produeix en l’àmbit de mobilitat interurbana, on la convivència entre vehicles motoritzats i ciclistes pateixen similars condicionants, amb el perjudici que suposa la diferència de velocitats i on la falta de prudència circulatòria impedeix en moltes ocasions una conducció en convivència segura i d’entesa mútua.

Tot aquest nou context, ha provocat que la convivència circulatòria als carrers sigui uns dels grans reptes que han d’afrontar avui les ciutats.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí