Repte #17 edició

La convivència en mobilitat. Què en pensen els joves?

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable

Cada dia ens movem pels carrers dels nostres pobles i ciutats de diferents maneres: a peu, amb transport públic, amb cotxe, amb moto, amb bicicleta, amb patinet, etc.

I ho fem compartint un mateix espai urbà, limitat i cada vegada més compartit, on hem de conviure complint les normes bàsiques, buscant la màxima agilitat, garantint la seguretat viària i donant sempre prioritat als usuaris més vulnerables com són els vianants, els ciclistes i els motoristes.

Per evitar les friccions que aquesta situació pot provocar entre vehicles i persones, i millorar la mobilitat i la seguretat, és molt important assumir la corresponsabilitat que ens pertoca com a usuaris de les vies públiques i posar-se en el lloc dels ciutadans que es desplacin en diferents modes de transport urbà, ja que en mobilitat tots juguem diferents rols en moments diferents.

Perquè les vies públiques són espais comuns que necessiten la solidaritat, el respecte i la responsabilitat, com a principals valors de la convivència en mobilitat

Una nova edició

En aquest nou curs escolar, i per la seva 17a edició, el concurs Joves i Mobilitat, organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i dels Departaments d’Interior i d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha escollit el tema “La convivència en mobilitat. Què en pensen els joves?”

Es tracta d’una temàtica que vol fer valdre el fet de conviure amb altres maneres de transport i de com el nou model que s’està implantant a Catalunya (amb l’ús generalitzat de la bicicleta i els patinets elèctrics) estan influint a la seva mobilitat i convivència.

El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i joves entorn de la mobilitat entesa com un sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos i basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.

I és important perquè els adolescents i joves constitueixen un segment social essencial perquè marquen el futur de la mobilitat a curt i mitjà termini. En aquest futur, les tendències actuals indiquen que aposten per l’ús, per compartir, per la sostenibilitat, la tecnologia i la mobilitat multimodal, en un entorn no exempt de riscos als quals s’afegeixen els factors intrínsecs a la seva edat i circumstància vital.

La responsabilitat en mobilitat

La responsabilitat compartida en la mobilitat es refereix al fet que totes les parts involucrades en el sistema de transport, incloent-hi vianants, ciclistes, conductors de vehicles privats, usuaris del transport públic i autoritats responsables, tenen un paper i una responsabilitat per a garantir una mobilitat segura, eficient i sostenible.

SABIES QUE?

 • El 54% de la població mundial actual resideix en àrees urbanes. Ja hi ha més habitants urbans que rurals, un fet que succeeix en aquest segle per primera vegada en la història de la humanitat.
 •  A Catalunya es produeixen 5.700 milions de trajectes a l’any. El 52% d’aquests trajectes (2.900 milions de trajectes) es realitzen per vehicles privats, que inclouen turismes, motocicletes i bicicletes d’ús privat, sent el cotxe el vehicle privat més utilitzat en cobrir un de cada tres trajectes.
 • El 28% dels trajectes a Catalunya es fan a peu (1.600 milions de trajectes) i el 20% en transport públic (metre, tramvia, bus i tren), amb 1.000 milions de trajectes anuals.
 • A Barcelona cada dia hi ha 5,5 milions de desplaçaments interns i de connexió.
 • La capital catalana és la gran ciutat espanyola que menys utilitza el vehicle privat, ja que només un 24% dels desplaçaments al seu lloc de treball o estudi es realitzen d’aquesta manera. A Madrid la xifra és gairebé el doble, 43%.
 • La majoria dels usuaris de diferents modes de transport consideren que les velocitats i les prioritats de circulació fan molt complicat moure’s a Barcelona (65%), perquè la ciutat no està preparada per fer conviure tants modes de transport en un mateix espai (66%).
 • 8 de cada 10 ciutadans de Barcelona consideren que no existeix respecte entre els usuaris de diferents modes de transport.
 •  Els usuaris de VMP a Barcelona són assenyalats per la resta com els que més actituds de risc tenen mentre circulen.
 • A Espanya, es van realitzar 33,4 mil milions de trajectes de mobilitat en el 2022, la majoria dels quals van ser en transport privat i en ciutat. Aquests 33,4 mil milions de trajectes es concentren majoritàriament en l’ús privat pel pes dels desplaçaments en turisme i a peu, 25.000 milions de trajectes entre els 2, que suposen un 75% del total de trajectes.
 • El 64% dels espanyols considera que la seva ciutat no està adaptada per a la convivència entre vianants, vehicles i mitjans de transport de mobilitat personal. Malgrat això, el 89% dels espanyols es mostra a favor del fet que patinets i bicicletes utilitzin les vies urbanes, encara que la majoria (60%) prefereixen que disposin de carrils habilitats a aquest efecte.
  • L’excés de velocitat, la manca de respecte pels senyals (semàfors, pas de vianants…), l’escàs ús d’indicadors de canvis de carril o girs i la invasió d’espais exclusius d’altres són els comportaments de risc més habituals que s’atribueixen els diferents usuaris de les vies públiques d’Espanya.
 • 3 de cada 4 espanyols conductors creuen que els ciclistes incompleixen les normes de trànsit.

Les ciutats i la mobilitat

Tot i que la mobilitat urbana forma part de l’espai públic dels pobles i les ciutats, aquesta no és la seva única finalitat.

Perquè els seus carrers comparteixen protagonisme amb altres funcionalitats com poden ser l’oci, el comerç, el joc, l’educació, l’exercici físic, la socialització de l’espai, etc.

És a dir, de l’espai urbà com a punt de trobada, d’interacció i de reconeixement dels altres.

 

Un nou model de mobilitat urbana

=

En els últims anys s’ha anat configurant un nou model de mobilitat urbana en moltes ciutats, reduint la presència del vehicle privat de motor i guanyant espai públic per a la ciutadania.

=

Primer, per l’auge de l’ús de la bicicleta que en moltes ciutats ha suposat un augment espectacular d’usuaris (molts d’ells sense un coneixement previ de les normes viàries) i de carrils bici, tant en extensió com en qualitat, en zones urbanes.

=

Segon, per la irrupció dels vehicles de mobilitat personal (VMP) com el patinet elèctric, i altres maneres com són les motos i bicis compartides, l’ús del cotxe compartit i els dispositius per a la distribució urbana de les mercaderies.

Els joves i la convivència

Els carrers com a espai d’aprenentatge

Els carrers exerceixen un paper important en la vida dels joves, ja que són espais on poden interactuar, socialitzar i participar en diverses activitats. Aquí hi ha alguns aspectes en els quals els carrers poden influir en la vida dels joves:

 

Els actors de la mobilitat

En mobilitat, les persones intervenen amb diferents rols a la via pública: vianant, passatger, ciclista, motociclista o conductor.

 Entre aquests rols, els col·lectius vulnerables, com són els motoristes, ciclistes, vianants i usuaris de patinets, suposen més de la meitat de les víctimes mortals al conjunt de Catalunya, concretament en zona interurbana representen el 44% i en l’àmbit urbà un 82%.

Joves i Mobilitat | aparcament bicicleta

L’accidentalitat dels joves

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els sinistres viaris són la principal causa de mortalitat de nens i joves entre 5 i 29 anys. En la majoria dels accidents hi ha involucrats vianants, ciclistes i motociclistes.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí