Repte #16 edició

Les bicicletes, els joves i les noves mobilitats

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable

Les bicicletes, els joves i les noves mobilitats és el repte que planteja Joves i Mobilitat per al curs 2022-2023.

I és que en els últims anys, la bicicleta ha passat a formar part activa de la mobilitat dels nostres pobles i ciutats.

A un ús purament lúdic, s’ha unit la utilització de la bicicleta per als desplaçaments quotidians en l’àmbit urbà, ja sigui per desplaçar-se al treball, l’escola o altres activitats socials.

A més de la transformació urbana, un altre factor que també ha contribuït al seu creixent protagonisme ha estat l’explosió que es va produir en la societat després de la pandèmia del coronavirus, on es va incrementar de forma notable la demanda de la bicicleta com una alternativa per mantenir les distàncies físiques en el transport i romandre a l’aire lliure en lloc d’espais més tancats.

Joves i Mobilitat | persona amb bicicleta

L’alternativa dels joves

Malgrat que l’ús de la bicicleta ha augmentat exponencialment en aquests darrers anys, la seva utilització com a mitjà de transport continua sent residual en relació amb l’ús d’altres maneres com caminar o anar amb metro o bus.

Ja sigui per la falta d’una cultura de la bicicleta, ja sigui perquè moltes ciutats no disposen de la infraestructura necessària, o perquè s’ha implantat una percepció d’inseguretat.

Segons dades corresponents a l’Eurobarómetro de mobilitat i transport de 2019 (l’últim que s’ha dut a terme), Espanya és un dels nou països europeus que menys usen la bicicleta per moure’s diàriament.

En aquest context, la principal esperança que existeix per incrementar l’ús de la bicicleta a Espanya està posada en els joves, que perceben la bicicleta com una alternativa de mobilitat sostenible a les ciutats i com una resposta a un nou model de ciutat on el cotxe ja no és tan prioritari per a ells. De fet, els joves no volen comprar cotxe, prefereixen compartir-lo amb fórmules com el lloguer, el carsharing, el motosharing o la subscripció.

Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya (PAMEC) 2020-2021

Com preferirien desplaçar-se els alumnes de centres catalans:

Alumnes de primària
  • Augmentarien els desplaçaments en bicicleta i patinet.
  • Baixarien la resta, sobre tot els desplaçaments a peu i en cotxe.
  • El transport no motoritzat passaria del 56% al 70%.
Alumnes de secundària
  • Els viatges no motoritzats es reduirien lleugerament fins al 53%.
  • La bicicleta i el patinet augmentarien la quota.

* Conclusions extretes l’enquesta realitzada.

Avantatges i desavantatges de l’ús de la bicicleta

Associats a l’ús de la bicicleta es produeixen grans beneficis, no només ja en termes de mobilitat, sinó també en termes de salut, equitat, agilitat, economia, etc.

Es tracta d’un mitjà de transport que, a més de produir tots aquests beneficis per als seus propis usuaris, també genera beneficis per a la resta de la societat, en reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, a més d’alliberar espai i contribuir a descongestionar i pacificar el trànsit urbà.

Joves i Mobilitat | persona 2 amb bicicleta

L'accidentalitat

L’any 2020, a Catalunya, 1.749 ciclistes van patir lesions a conseqüència d’un accident de trànsit; d’aquests, 141 van ser víctimes mortals o ferits greus.

El context actual

=

El 40% de la població de Catalunya és usuària de bicicleta amb alguna freqüència.

=

Al voltant de 20 milions d’espanyols fan servir la bicicleta amb alguna freqüència.

=

L’ús de la bicicleta a les ciutats genera un benefici directe per a la salut dels europeus de 52.000 milions d’euros, equivalent a la despesa sanitària anual d’Espanya.

=

A l’any 2021 es van vendre a Espanya un total de 1.571.368 bicicletes.

=

Fins a 10.000 morts prematures podrien evitar les ciutats europees ampliant les xarxes de carrils bici.

=

Bicing, el sistema de bicicletes compartides de Barcelona, registra més d’1,5 milions d’usos mensuals.

Les ciutats i les bicis

Vitòria, Sevilla, València i Barcelona són les millors ciutats per circular amb bicicleta, mentre Madrid, La Corunya i Còrdova tenen les pitjors xarxes de vies ciclistes.

A Europa, Amsterdam o Copenhaguen són algunes de les ciutats europees més ‘friendly’ amb les bicicletes, amb un elevat grau d’utilització i de quilòmetres de carrils bici.

Joves i Mobilitat | Seguretat viària i convivència
Joves i Mobilitat | aparcament bicicleta

Iniciatives per impulsar les bicicletes

Els nous hàbits de mobilitat es deuen també al fet que l’espai urbà s’està transformant, amb l’objectiu de potenciar l’anar a peu i l’ús del transport públic i vehicles no contaminants com la bicicleta, en detriment de vehicles alimentats per combustibles fòssils com els cotxes o motos.

En aquests nous espais urbans, les ciutats ja fa anys que han impulsat iniciatives com els carrils-bici o els serveis de bicis compartides, que han contribuït també a popularitzar l’ús de la bicicleta com a manera de transport.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí