Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya (PAMEC) 2020-2021. Aquest pla vol millorar la formació dels escolars, la visibilitat i la dotació d’equipaments als entorns escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, fomentant els desplaçaments segurs, sostenibles, actius i autònoms.

Aquest pla preveu la implementació de sis accions estratègiques que pretenen impulsar la millora de la mobilitat escolar a Catalunya des d’un enfocament integral i multidisciplinari. L’objectiu és a desenvolupar aquestes accions estratègiques en els dos propers anys per tal d’adequar el marc actual i
fer proves pilot a determinats municipis i centres educatius, i posteriorment estendre les mesures, paulatinament, al conjunt del territori.

Les accions s’impulsaran de manera coordinada entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Educació i el Servei Català de Trànsit, juntament amb altres actors i ens locals que han participat en el seguiment del projecte School Chance en el qual s’emmarca el PAMEC.
I quines són les sis accions estratègiques del PAMEC? En primer lloc, el Pla prioritza la redacció d’un manifest sobre mobilitat escolar com a resultat del consens general entre tots els agents implicats. L’acord es traduirà en l’establiment d’uns principis bàsics i unes línies estratègiques d’actuació en favor d’una mobilitat escolar sostenible, activa i segura.
La segona acció estratègica del pla consisteix en reforçar l’educació viària i el foment d’una mobilitat segura a les escoles i instituts amb continguts i activitats adaptades a cada nivell educatiu i d’acord amb les noves formes de mobilitat i tenint en compte la futura actualització curricular.

En tercer lloc, el PAMEC vol avaluar la designació d’una figura de referència dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa i segura dins del projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre la comunitat educativa i les administracions.

L’acció estratègica número quatre vol promoure l’ús de modes de transport sostenibles i hàbits de vida saludables entre els agents de la comunitat educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als municipis i als centres educatius.

En cinquè lloc, el pla preveu fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat i la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als entorns i als itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de camins escolars i el desenvolupament de propostes de finançament de les actuacions.

Per últim, l’acció estratègica sisena, posa l’accent en crear un distintiu de mobilitat escolar per als centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat escolar i infraestructura que es desenvolupin des dels centres educatius i els municipis. El distintiu servirà per integrar la mobilitat escolar sostenible, activa i
segura dins dels projectes educatius dels centres i, alhora, fomentar la participació i l’interès de tota la comunitat educativa.

El projecte europeu School Chance

Es tracta d’una iniciativa europea d’intercanvi de bones pràctiques de mobilitat autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques regionals i elaborar plans d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa en aquest àmbit.
Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i, per tant, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La finalitat del projecte és que diverses regions i ciutats d’Europa (Catalunya i la ciutat de Girona, Reggio Emilia -Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -Polònia-, Gävle -Suècia-, Brasov – Romania-, i l’Austrian Mobility Research FGM-AMOR, que actua com a soci assessor) intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques
regionals i elaborar plans d’acció que lliguin amb l’agenda de política de la Unió Europea.

El projecte School Chance té una durada de 5 anys i consta de dues fases. La primera comprèn el període 2017-2020, i sota el nom d’“Interregional learning” s’ha centrat en la identificació de bones pràctiques entre els socis del projecte, la realització de visites d’estudi de les pràctiques seleccionades i la redacció de plans d’acció regionals, com el PAMEC. La segona fase, amb una
durada de dos anys (2020-2021), està prevista per implementar els plans elaborats, i fer-ne el seguiment.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona treballen conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility Challenge in regional policies (School Chance), des de 2017.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí