Els desplaçaments cap a l’escola

=

Els menors espanyols de 14 anys realitzen 17,5 milions de desplaçaments al dia, el 15% del total de desplaçaments quotidians.

=

Els menors de 14 anys realitzen cada dia una mitjana de 3,2 viatges, mentre que el grup que més es desplaça, el d’adults de 30 a 39 anys, fa 3,6 viatges diaris.

=

El principal motiu de desplaçaments dels menors de 14 anys és per estudis (56% dels viatges), mentre que les sortides per oci o passeig a penes superen un 10% del total respectivament i visitar als amics es redueix a un 9%.

=

A Espanya, els adults dediquen 100 milions d’hores a l’any només en acompanyar als nens a les escoles.

=

Caminar continua sent el mode principal en el que es mouen els nens i nenes a Espanya, ja que un 63% dels desplaçaments dels menors de 14 anys és caminant.

=

En cap de setmana, aquest percentatge descendeix fins a un 48%, en canviar les pautes de desplaçament amb una major intervenció dels pares. 

=

Curiosament, són els nens i nenes, al costat dels majors de 75 anys, els que més caminen, un fet significatiu si tenim en compte que aquests grups d’edat són els més vulnerables en la relació amb el trànsit motoritzat.

Font: Ministerio de Fomento – Estudios Movilia

15a edició del concurs

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de prop de 20.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 13.000 treballs.