Repte #14 edició

Protegits a l’escola, com protegim també la mobilitat del seu entorn?

Entorn urbà. RACC Joves i Mobilitat.

 Pel curs 2020-2021, Joves i Mobilitat planteja el repte Protegits a l’escola, com protegim també la mobilitat del seu entorn?

En la seva 14a edició, aquest concurs educatiu proposa tractar una temàtica innovadora en la seva trajectòria: la protecció dels entorns escolars i els desplaçaments del seus alumnes i professors de casa cap a les escoles i instituts i viceversa.

Una escola és un entorn sensible que com a tal, necessita disposar d’una protecció especial. Una protecció acollidora -des de l’àmbit de la seguretat viària- per als membres de la seva comunitat educativa, que permeti fomentar una mobilitat segura, sostenible i autònoma en els desplaçaments escolars.

Per a fer-ho possible, cal que sigui una protecció visible i recognoscible pels usuaris dels diferents modes de transport que circulen a la vora de l’entorn escolar per a garantir la màxima precaució i seguretat.

I quan parlem de protecció a l’àmbit de les escoles i instituts, cal tenir també present avui els condicionaments que la pandèmia de la Covid-19 suposen per aquest curs. Totes les mesures d’actuació en aquest sentit han d’anar també dirigides a promoure una mobilitat saludable, tant pels joves com pels professors i pares.

La mobilitat escolar

Actualment, l’entorn de moltes escoles i instituts de Catalunya no acostumen a ser un bon exemple viari, especialment a les entrades i sortides dels alumnes. Col·lapse en els carrers propers, dobles files d’aparcament a les vies, aparcament sobre les voreres o passos de vianants que obstrueixen el pas, velocitat excessiva, etc. són situacions poc segures que es donen diàriament a molts centres educatius, amb el risc que això comporta per a la salut dels seus alumnes. I això a que és degut?

Fa només unes dècades, molts joves es desplaçaven caminant als seus centres i ho feien sols o en companyia d’altres joves, interactuant amb el seu entorn social més proper. Un model que es repetia tant als pobles com a les ciutats.

Amb el desenvolupament econòmic de les últimes dècades, el model urbanístic dels pobles i ciutats va canviant, donant-li cada cop més protagonisme als vehicles. 

Això ha suposat que molts desplaçaments que abans es feien a peu ara es fan en vehicles particulars, entre d’altres raons, per una qüestió de sobreprotecció dels pares cap als infants.

Aquesta situació ha comportat tant la limitació de l’autonomia de moure’s als joves en els seus desplaçaments cap als centres educatius, com l’increment de riscos per a la seva salut, tant pel que fa als accidents de trànsit com per la qualitat de l’aire que es respira.

Per revertir aquesta situació, en els darrers anys s’han impulsat diferents iniciatives viàries per part dels mateixos centres educatius així com d’institucions i entitats que pretenen convertir l’entorn escolar i els seus accessos en espais públics segurs, saludables i sostenibles.

És a dir, en un entorn físic adequat que generi el màxim benestar emocional i social possible, tant pels seus alumnes i pares com per als seus educadors.

Sabies que…

Els desplaçaments cap a l’escola

Els menors de 14 anys realitzen 17,5 milions de desplaçaments al dia, el 15% del total de desplaçaments quotidians.

La mobilitat escolar a Catalunya

El 52% dels trajectes dels alumnes es fan a peu, el 3 % en patinet i l’1% en bicicleta.

Bones pràctiques viàries

A l’entorn dels centres educatius de Catalunya, als darrers anys s’han anat desenvolupant diverses bones pràctiques amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat viària.

Algunes d’aquests pràctiques tenen un caràcter marcadament més tècnic i/o urbanístic i d’altres responen més a un caràcter educador i conscienciador amb un suport també tècnic en molts casos, com són els camins escolars, el Programa d’Escoles Verdes, Escoles per a la Salut o la Setmana de la mobilitat sostenible i segura.

I dos iniciatives més recents però de gran vàlua són el programa Protegim les Escoles de Barcelona i el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya (PAMEC).

Mobilitat a l'entorn urbà i mobilitat escolar. RACC Joves i Mobilitat.
Mobilitat a l'entorn urbà i mobilitat escolar. RACC Joves i Mobilitat.

Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya

Aquest pla vol millorar la formació dels escolars, la visibilitat i la dotació d’equipaments als entorns escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, fomentant els desplaçaments segurs, sostenibles, actius i autònoms.

14a edició del concurs

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de 18.279 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de 12.262 treballs.