Repte #13 edició

Joves, bicis, patinets… i seguretat viària. Què fem?

Pel curs 2019-2020, el concurs Joves i Mobilitat planteja un repte de plena actualitat a la nostra societat: Joves, bicis, patinets… i seguretat viària. Què fem?

En cap de les anteriors edicions del concurs s’havia plantejat aquesta temàtica, doncs no ha estat fins fa dos anys que han irromput als carrers dels pobles i ciutats de Catalunya, i de forma generalitzada, tot un conjunt de nous ginys elèctrics.

Plataformes d’una o dues rodes com patinets elèctrics, airwheel, hoverboard, segway o minisegway; o de tres rodes com els hoverkart, etc., estan configurant un nou conjunt de vehicles de mobilitat personal (VMP) que, conjuntament amb el boom de les bicicletes elèctriques, s’estan afegint a vehicles sense suport elèctric com les bicicletes, els skates o els patins tradicionals, compartint tots ells el mateix espai urbà.

Tan ràpida ha estat la seva implantació i el seu ús, que fins i tot no hi ha una normativa general de referència que fixi en quines condicions han de circular, una mancança que es reprodueix també a molts municipis, produint-se un cert buit legal que les futures normatives hauran de regular.

I donat que el nombre d’aquest tipus de vehicles ha anat creixent molt ràpidament, també han començat a produir-se els primers problemes de convivència. Principalment amb els vianants, però també amb els altres mitjans de transport, registrant-se els primers accidents de trànsit per un ús indegut dels mateixos.

Sabies que…

Gairebé el 28% dels joves d’entre 12 i 24 anys de Catalunya són usuaris de bicicletes.

A Europa es preveu que les vendes de vehicles de mobilitat personal superaran les 140.000 unitats el 2019.

Els adolescents i joves, grans usuaris dels nous vehicles.

Un fet a destacar en aquest nou fenomen social de mobilitat és que una gran part dels usuaris d’aquests vehicles, tant els més innovadors com els més tradicionals, són els joves i adolescents.

Diversos són els motius que poden explicar aquesta situació. D’una banda perquè els hàbits de mobilitat estan canviant i s’estan assimilant als d’altres països europeus, la qual cosa està propiciant noves formes de moure’ns als pobles i ciutats com a alternativa als cotxes o motos. D’altre, perquè la xarxa de carrils bici ha millorat notablement ens els darrers anys. Però també perquè es tractan de vehicles molt sostenibles, que es poden compartir, fàcils d’aparcar i amb una gran varietat de preus que els fan més assequibles que els vehicles tradicionals.

En aquest context de canvi d’hàbits i per tant d’una d’implantació progressiva i constant de nous vehicles de mobilitat, de falta de regulació i buit legal, de problemes de convivència amb els vianants i altres mitjans de transport, de problemes de seguretat viària, etc. i on els joves són protagonistes principals, creiem que cal plantejar-se, ara més que mai, la pregunta:

 

Joves, bicis, patinets… i seguretat viària. Què fem?

Més informació

Coneix algunes dades sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal i les principals normes que regeixen la seva conducció a la via pública.

13a edició del concurs

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 per ajudar els estudiants d’entre 13 i 17 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de 18.279 joves d’entre 13 i 17 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de 12.262 treballs.