Nou premi per a centres docents

Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura

A l’edició d’enguany s’incorpora un nou guardó: el Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura amb l’objectiu de destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

La idea central d’aquesta nova categoria és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja realitzen regularment durant el curs escolar (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat, campanyes d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.).

Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es presenti una memòria del projecte, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual d’aquest.

Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

 • Nom de l’activitat
 • Data de realització del projecte
 • Antiguitat del projecte
 • Classes, cursos, alumnes i professors participants
 • Objectius
 • Accions desenvolupades
 • Institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors…

Criteris d'avaluació

Seran criteris d’avaluació els aspectes següents:

 • L’antiguitat del projecte.
 • Els objectius.
 • El grau de participació (amb la variable del tipus de centre, nombre d’alumnes participants vs total alumnes del centre, etc.).
 • Originalitat, creativitat i innovació.
 • Recursos utilitzats.
 • Promoció del projecte (a nivell intern, a xarxes socials, a mitjans, etc.).
 • Implicació de la comunitat educativa (professors, AMPES, …).
 • Integració amb el seu entorn.

Participa a la #13 edició de Joves i Mobilitat

Si vols informar-te sobre com participar o inscriure el teu equip o el teu centre al concurs, prem el botó. T'animes?