Premi per a centres d’ensenyament

Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable

A l’edició d’enguany es manté el Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura amb l’objectiu de destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

La idea central d’aquesta nova categoria és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja realitzen regularment durant el curs escolar (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat, campanyes d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.).

Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es presenti una memòria del projecte, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual d’aquest.

Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

 • Nom de l’activitat
 • Data de realització del projecte
 • Antiguitat del projecte
 • Classes, cursos, alumnes i professors participants
 • Objectius
 • Accions desenvolupades
 • Institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors…

Criteris d'avaluació

Seran criteris d’avaluació els aspectes següents:

 • L’antiguitat del projecte.
 • Els objectius.
 • El grau de participació (amb la variable del tipus de centre, nombre d’alumnes participants vs total alumnes del centre, etc.).
 • Originalitat, creativitat i innovació.
 • Recursos utilitzats.
 • Promoció del projecte (a nivell intern, a xarxes socials, a mitjans, etc.).
 • Implicació de la comunitat educativa (professors, AMPES, …).
 • Integració amb el seu entorn.

15a edició del concurs

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de prop de 20.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 13.000 treballs.