Premi per a centres d’ensenyament

Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable

A l’edició d’enguany es manté el Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura amb l’objectiu de destacar alguna acció, projecte, activitat desenvolupada pels centres escolars a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.

La idea central d’aquesta nova categoria és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja realitzen regularment durant el curs escolar (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat, campanyes d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.).

Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es presenti una memòria del projecte, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual d’aquest.

Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

 • Nom de l’activitat
 • Data de realització del projecte
 • Antiguitat del projecte
 • Classes, cursos, alumnes i professors participants
 • Objectius
 • Accions desenvolupades
 • Institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors…

Criteris d'avaluació

Seran criteris d’avaluació els aspectes següents:

 • L’antiguitat del projecte.
 • Els objectius.
 • El grau de participació (amb la variable del tipus de centre, nombre d’alumnes participants vs total alumnes del centre, etc.).
 • Originalitat, creativitat i innovació.
 • Recursos utilitzats.
 • Promoció del projecte (a nivell intern, a xarxes socials, a mitjans, etc.).
 • Implicació de la comunitat educativa (professors, AMPES, …).
 • Integració amb el seu entorn.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí